fbpx

Frankowicze drżeli przed pozwami ze strony banków, co niejednokrotnie wstrzymywało ich przed dochodzeniem swoich roszczeń w sądzie. Teraz sytuacja jest zgoła odmienna. Jak zmieniła się taktyka banków?

W ostatnim czasie banki zaczynają rezygnować z pozywania frankowiczów o zwrot zwaloryzowanego kapitału. Co więcej, niektóre instytucje finansowe wycofują powództwa, które już zostały złożone w sądach. Jak tę sytuację dla Dziennika Gazety Prawnej komentuje radca prawny Piotr Nowak z Kancelarii Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy z Lublina? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

TSUE C-520/22 – frankowicze zwracają sam kapitał

Przypomnijmy, że niezwykle ważny dla frankowiczów z Lublina i całej Polski wyrok TSUE związany z rozliczeniem pomiędzy kredytobiorcami a bankiem zapadł 15 czerwca 2023 roku. Później Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jeszcze kilkukrotnie zajmował się tym tematem. W czerwcu ubiegłego roku w orzeczeniu C-520/22 TSUE orzekł, że jeśli dojdzie do unieważnienia kredytu frankowego, wtedy frankowicz jest zobowiązany zwrócić bankowi wyłącznie pożyczony kapitał. Co za tym idzie, bank nie może domagać się od kredytobiorcy żadnych dodatkowych opłat, w tym także wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Banki jednak zaczęły domagać się waloryzacji udzielonego kapitału.

TSUE waloryzacja kapitału frankowicze 
Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy Lublin

Waloryzacja kapitału – banki się poddają?

Kolejnym ważnym miesiącem dla frankowiczów z Lublina i całej Polski był grudzień, który okazał się intensywnym czasem dla zarówno dla TSUE, jak i kredytobiorców. Niedawne decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ostatecznie potwierdziły racje osób posiadających kredyty we frankach i zmusiły banki zmiany frontu. W wyrokach z 11 grudnia 2023 r. (sprawa C-756/22) oraz 12 stycznia 2024 r. (sprawa C-488/22) jednoznacznie stwierdzono, że banki nie mają prawa żądać od klientów niczego ponad kwotę udzielonego kredytu. Co ciekawe, nawet po pierwszym z tych orzeczeń banki nadal próbują egzekwować należności od swoich klientów. Według ekspertów wynikało to z tego, że banki bały się przedawnienia roszczeń, który u przedsiębiorców wynosi trzy lata. Warto dodać, jak wypowiadał się w kwestii powyższych orzeczeń Związek Banków Polskich. Według ZBP TSUE wypowiedział się w kwestii zwrotu kapitału i odsetek za opóźnienie, jednak nie poruszył kwestii waloryzacji.

„Na przełomie roku odnotowaliśmy znaczną aktywność banków w kierowaniu pozwów waloryzację kapitału udzielonego kredytu lub wynagrodzenie za korzystanie z udostępnionego kapitału i fala ta nie słabła mimo korzystnych dla kredytobiorców orzeczeń TSUE z grudnia 2023 r. i stycznia 2024 r.”,

Piotr Nowak, radca prawny, wspólnik zarządzający – Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy z Lublina

Kwestie nowej sytuacji frankowiczów, prokonsumenckich wyroków TSUE oraz zaskakujących interpretacji orzeczeń stosowanych przez banki poruszyli w pierwszym odcinku podcastu „Od wschodu do zachodu” radca prawny Piotr Nowak z Kancelarii Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy z Lublina oraz adwokat Izabela Kałużyńska z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Kałużyńska i Wspólnicy z Poznania.

mbank – wycofanie pozwu przeciwko frankowiczom

Kredytobiorcy o wycofywaniu pozwów przeciwko frankowiczom dowiedzieli się w połowie lutego. Wkrótce potem mBank poinformował o tym, że cofa złożone powództwa. Co więcej – że nie zamierza składać nowych. Jakie było stanowisko innych banków poza mBank?

bank waloryzacja kapitału
Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy Lublin
  • PKO BP modyfikuje strategię procesową zgodnie z najnowszym orzecznictwem dotyczącym spraw związanych z kredytami indeksowanymi do franka szwajcarskiego, uwzględniając zarówno decyzje sądów polskich, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednocześnie przyznaje, że aktualne wyroki TSUE w sprawach konsumenckich jasno wskazują, że instytucje finansowe nie mają prawa dochodzić waloryzacji udzielonego kredytu.
  • BNP Paribas twierdził, że pozywa frankowiczów wyłącznie o zwrot udzielonego kapitału.
  • Bank ING odmówił komentarza.

Według Piotra Nowaka z Kancelarii Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy z Lublina stanowisko banków wynika ze zrozumienia, jak ogromne koszty generują pozwy składane przeciwko frankowiczów. Także biorąc pod uwagę to, że procesy sądowe mogą zakończyć się przegraną banków.

„W kilkunastu przypadkach pełnomocnik banku cofnął pozew o te roszczenia jednak bez zrzeczenia się roszczenia, w kilku przypadkach pozew cofnięto ze zrzeczeniem się roszczenia. W części spraw cofnięto pozew, zanim jeszcze doręczono go klientowi”

Piotr Nowak, radca prawny

Ugoda vs. pozew – frankowicze Lublin

Kiedy bank może wycofać pozew o zwrot zwaloryzowanego kapitału? Może się to stać na różnych etapach sprawy:

  • Zanim frankowiczom zostanie doręczony pozew.
  • Podczas rozprawy pomiędzy frankowiczami a bankiem.
  • Po zakończeniu rozprawy.

Ważny jest fakt, że cofnięcie pozwu bez zgody drugiej strony postępowania jest możliwe wyłącznie w przypadku całkowitego zrzeczenia się roszczeń.

Komentarze zostały udzielone dla Dziennika Gazety Prawnej. Więcej informacji w artykule.