fbpx

Czy zdajesz sobie sprawę, że błędy w umowie kredytowej, które popełni bank, mogą Ci otworzyć drzwi do płacenia niższych rat i zwrotu niesłusznie naliczonych kwot? Istnieją przepisy prawa konsumenckiego, tzw. sankcja kredytu darmowego (SKD), które pozwalają na znaczne obniżenie kosztów kredytu w przypadku wykrycia określonych nieprawidłowości w umowie. W niniejszym artykule wyjaśnimy: 

 • Jakie naruszenia mogą się pojawić w Twojej umowie kredytowej? 
 • Jak rozpoznać te błędy?
 • Kto może skorzystać z sankcji kredytu darmowego?
 • Jakie korzyści płyną z takiego rozwiązania? 

Na końcu wskażemy, gdzie szukać pomocy, jeśli podejrzewasz, że Twoja umowa kredytowa zawiera błędy.

Czym są błędy w umowie kredytowej?

Błędy w umowie kredytowej mogą mieć różnorodny charakter i nie zawsze są łatwe do wykrycia. Mogą to być zarówno błędy formalne, jak i merytoryczne. 

Do najczęstszych naruszeń przepisów przez bank należą:

 • Brak jasnych informacji o kosztach kredytu, takich jak rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO).
 • Brak szczegółowych informacji dotyczących dodatkowych opłat.
 • Nieprawidłowe wyliczenia rat kredytowych, odsetek czy całkowitego kosztu kredytu. Bank może bezpodstawnie pobierać odsetki od kredytowanej prowizji i składek ubezpieczeniowych.
 • Niezawarcie umowy kredytowej w formie pisemnej lub innego wymaganego przez prawo formatu.
Sankcja kredytu darmowego – jak to działa?

Sankcja kredytu darmowego – jak to działa?

Sankcja kredytu darmowego to mechanizm prawny, który może zostać zastosowany, gdy w umowie kredytowej wykryte zostaną wcześniej wspomniane błędy. Jest to narzędzie przewidziane w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim, które pozwala kredytobiorcy na odzyskanie wszystkich kosztów poniesionych na rzecz kredytu. W praktyce oznacza to, że kredyt staje się nieoprocentowany. Dzięki temu kredytobiorca nie musi płacić odsetek ani innych kosztów związanych z kredytem, co znacząco obniża całkowity koszt zobowiązania. SKD ma na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami kredytodawców.

Kto może skorzystać z kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego dostępna jest wyłącznie dla konsumentów, czyli osób fizycznych, które zawarły umowę kredytową na cele prywatne, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Istnieje kilka kluczowych warunków, które muszą być spełnione, aby skorzystać z tego rozwiązania:

 

 1. Data zawarcia umowy – musi być zawarta po 18 grudnia 2011 roku. Tego dnia zaczęły obowiązywać przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim, które regulują prawo do sankcji kredytu darmowego.
 2. Wysokość pożyczki – sankcja ma zastosowanie, jeśli kwota kredytu nie przekracza 255 550 złotych.
 3. Zabezpieczenie – umowa kredytu nie może być zabezpieczona hipoteką na nieruchomości.
 4. Termin – z SKD można skorzystać od momentu zawarcia umowy o kredyt konsumencki, w trakcie trwania umowy i maksymalnie po upływie 1 roku od dnia jej wykonania.
Błędy w umowie kredytowej i korzyści z SKD.

Błędy w umowie kredytowej i korzyści z SKD

Korzystanie z sankcji kredytu darmowego może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala na znaczne obniżenie kosztów kredytu. Odzyskanie zapłaconych odsetek i innych kosztów związanych z kredytem mogą w konsekwencji znacząco poprawić sytuację finansową kredytobiorcy. Zmniejszenie obciążenia budżetu domowego to realna ulga, zwłaszcza dla tych, którzy zmagają się z wysokimi kosztami kredytów. Ponadto sankcja kredytu darmowego stanowi realne narzędzie w walce z nieuczciwymi praktykami kredytodawców, którzy nie zawsze przestrzegają obowiązujących przepisów.

Jak skorzystać z kredytu darmowego?

Aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, należy dokładnie przeanalizować swoją umowę kredytową pod kątem potencjalnych błędów. Jeśli samodzielnie nie jesteś w stanie tego zrobić, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie konsumenckim. Profesjonalna pomoc Kancelarii Nowak, Dyś i Wspólnicy może okazać się nieoceniona. Pomagamy nie tylko zidentyfikować błędy w umowie kredytowej, ale również doradzamy jakie kroki podjąć, aby skorzystać z SKD.

Pomagamy nie tylko zidentyfikować błędy w umowie kredytowej, ale również doradzamy jakie kroki podjąć, aby skorzystać z SKD.

Błędy w umowie kredytowej – podsumowanie

Przykład frankowiczów, którzy zmagali się z nieprawidłowościami w umowach kredytowych związanych z kredytami walutowymi, jest doskonałą lekcją dla wszystkich kredytobiorców. W przypadku kredytów złotówkowych SKD pozwala kredytobiorcom na odzyskanie wszystkich kosztów związanych z kredytem, co w praktyce oznacza spłatę wyłącznie kapitału. Warto w razie jakichkolwiek wątpliwości skonsultować się z prawnikiem, aby dokładnie zidentyfikować potencjalne błędy w umowie kredytowej. Dla wielu konsumentów sankcja kredytu darmowego może okazać się realnym wsparciem w trudnej sytuacji finansowej.

Jeśli podejrzewasz, że twoja umowa kredytowa zawiera błędy, nie czekaj – skonsultuj się z naszymi specjalistami z Kancelarii Radców Prawnych Nowak, Dyś i Wspólnicy w Lublinie. Pomożemy Ci dokładnie przeanalizować umowę i doradzimy, jak skutecznie skorzystać z sankcji kredytu darmowego, aby przywrócić Twoją stabilizację finansową.