fbpx

Mimo zimowej aury w Lublinie atmosfera jest gorąca. Zwłaszcza wśród frankowiczów, którzy czekali na kolejny ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych.

 • Frankowicze TSUE.
 • Kredyt frankowy Lublin.
 • Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wszystkich kredytobiorców zastanawiających się, jak orzeczenie TSUE wpłynie na sytuację frankowiczów z Lublina i całej Polski informujemy, że Trybunał właśnie orzekł w sprawie C-140/22. Czy wyrok jest korzystny dla frankowiczów? Czytaj dalej, żeby dowiedzieć się, jak zmieni się Twoja sytuacja jako kredytobiorcy.

Czy Frankowicze zyskają po wyroku TSUE C-140/22?

Czego dotyczy sprawa TSUE C-140/22? Zaczęło się od czterech pytań prejudycjalnych, które w 2022 r. do TSUE skierował Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia. Chodziło o zagadnienia związane ze sprawą frankowiczów przeciwko mBank. Kluczowe są zwłaszcza dwa aspekty:

 • Przedawnienie roszczeń banków,
 • Od kiedy naliczać odsetki dla frankowiczów.
TSUE C-140/22 Frankowicze Lublin

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej miał także odpowiedzieć na pytanie, czy frankowicze konsumenci muszą składać przed sądem oświadczenie o skutkach i konsekwencjach nieważności umowy. Taką konieczność zaznaczył Sąd Najwyższy w uchwale z 2021 roku (III CZP 6/21). Według Sądu Najwyższego ma to związek z wymagalnością roszczenia, czyli ustaleniem daty, od której można:

 • zacząć naliczanie odsetek ustawowych.
 • ustalić termin przedawnienia roszczeń banków.

Część ekspertów zakładała, że TSUE w orzeczeniu C-140/22 może określić moment rozpoczęcia biegu przedawnienia od chwili, gdy bank dowiedział się o istnieniu klauzul abuzywnych (niedozwolonych zapisów) w swoich umowach kredytowych.

Przedawnienie roszczeń banków TSUE C-140/22

Ogromnie ważne w grudniowym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest kwestia przedawnienia roszczeń banków w sytuacji, gdy bank pozywa frankowiczów o bezumowne korzystanie z kapitału. Co do zasady termin przedawnienia roszczeń banków jako przedsiębiorców wynosi 3 lata. Zadaniem TSUE było określenie, od którego momentu należy liczyć ten termin. Możliwe opcje to rozpoczęcie od:

 • Uruchomienia kredytu frankowego.
 • Wpisania nieuczciwego zapisu do rejestru klauzul abuzywnych Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji.
 • Złożenia przez frankowicza reklamacji do banku (wezwania do zapłaty).
 • Przedstawienia w sądzie oświadczenia o skutkach i konsekwencjach nieważności umowy.

TSUE w orzeczeniu C-140/22 miał wskazać, czy termin przedawnienia roszczeń ma swój początek właśnie od daty złożenia w sądzie wyżej wymienionego oświadczenia.

Ostatnie zagadnienie dotyczyło rozliczenia frankowiczów z bankiem w przypadku stwierdzenia nieważności umowy.

TSUE C-140/22 przedawnienie roszczeń banków Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy Lublin

Korzystny wyrok TSUE dla frankowiczów. Sprawy przyspieszą!

Jeszcze przed wydaniem wyroku w sprawie TSUE C-140/22 eksperci z Kancelarii Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy z Lublina podkreślali, że grudniowe orzeczenie Trybunału powinno doprowadzić do ujednolicenia orzecznictwa w sprawach kredytów frankowych. I tak też się stanie. 7 grudnia 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na dwa z czterech pytań skierowanych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia. Decyzją TSUE w sprawie C-140/22:

 • nie jest wymagane złożenie przez frankowiczów oświadczenia o skutkach i konsekwencjach nieważności umowy, ponieważ stoi to w sprzeczności z Dyrektywą 93/13.
 • konsument ma prawo do zwrotu pełnej wartości roszczeń, bez pomniejszenia jej o odsetki dla banku, co jest potwierdzeniem decyzji TSUE w sprawie C-520/21 z 15.06.2023 r.

Jak po wyroku TSUE zmieni się syuacja Frankowiczów z Lublina i całej Polski? Komentarza w tej sprawie udzielił radca Prawny Piotr Nowak z Kancelarii Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy z Lublina.

Trybunał w ogłoszonym dzisiaj wyroku C-140/22 wskazał, że nie można uzależniać prawa do skorzystania z ochrony wynikającej z Dyrektywy 93/13 od złożenia dodatkowego oświadczenia przed sądem, które miałoby potwierdzać świadomość kredytobiorcy co do skutków nieważności lub potwierdzać wolę unieważnienia umowy. Tym samym, termin wymagalności roszczenia i wynikającego z tego prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie, rozpoczyna się z chwilą wezwania banku do zapłaty z powołaniem się na nieuczciwe warunki umowne.

Równocześnie w przypadku uznania umowy za nieważną środki zwracane kredytobiorcy przez bank nie mogą być pomniejszone o wartość odsetek, które przysługiwałyby bankowi, gdyby umowa była ważna. To kolejne potwierdzenie, że bank może domagać się od kredytobiorcy wyłącznie nominalnej wartości udostępnionego kapitału.

Piotr Nowak, wspólnik zarządzający, Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy

TSUE nie odpowiedział na pytania w sprawie przedawnienia roszczeń banków i terminu naliczania odsetek dla frankowiczów. Jednak skoro Trybunał uznał, że konsumenci nie muszą składać oświadczenia o skutkach nieważności umowy, to jednocześnie nie można uzależniać rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczeń banków oraz terminu naliczenia odsetek od tego dokumentu. Co istotne, fakt że kredytobiorcy nie muszą składać oświadczenia, skróci czas postępowania sądowego. Podsumowując, to już kolejny prokonsumencki wyrok TSUE, który może ośmielić kolejnych kredytobiorców frankowych z Lublina i całej Polski do skierowania roszczeń przeciwko bankowi. Brak konieczności składnia oświadczenia przyspieszy czas oczekiwania na wyrok i ujednolici orzecznictwo w sprawach frankowych. Proces sądowy frankowiczów to dłuższa droga niż podpisanie ugody z bankiem, jednak może przynieść więcej korzyści. 

kredyt CHF Lublin TSUE Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy

Eksperci z Kancelarii Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy pomagają frankowiczom z Lublina i wschodniej części Polski walczyć o swoje prawa i uwolnić się od kredytu frankowego. Jeśli potrzebujesz porady, jak można rozwiązać Twój problem, skontaktuj się z nami. Bezpłatna analiza sprawy nie zobowiązuje Cię do niczego, a być może przekonamy Cię, ile możesz zyskać na skierowaniu sprawy do sądu.