fbpx

Frankowicze w zdecydowanej większości przypadków wygrywają z bankami. To cieszy i motywuje kolejnych kredytobiorców frankowych do skierowania swoich roszczeń przeciwko instytucjom finansowym. Problem kredytów frankowych rozpoczął się kilkanaście lat temu, kiedy kredyty w walucie obcej, szczególnie w CHF, były atrakcyjne ze względu na korzystne warunki finansowe. Jednakże zmienne kursy walutowe spowodowały, że spłacanie tych kredytów stało się coraz trudniejsze dla kredytobiorców. Ich zobowiązania rosły w związku ze wzrostem wartości franka szwajcarskiego w porównaniu do polskiego złotego. Wielu frankowiczów z Lublina i całej Polski znalazło się w trudnej sytuacji finansowej ze zobowiązaniami przewyższającymi ich możliwości spłaty. W rezultacie część z nich postanowiło podjąć działania prawne w celu ochrony swoich interesów. Kredytobiorcy zaczęli kierować sprawy do sądów, argumentując, że klauzule waloryzacyjne w umowach kredytowych były nieuczciwe i sprzeczne z prawem konsumenckim.

Frankowicze kontra banki

W trzech pierwszych kwartałach 2023 roku wydano 11 187 wyroków sądowych dotyczących kredytów frankowych. Aż 97% przypadków zakończyło się korzystnym wyrokiem dla kredytobiorców, co stanowi 10 850 spraw. Cieszy również fakt, że eksperci z Kancelarii Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy z Lublina aktywnie wspomagają frankowiczów w procesie uwolnienia się od nieuczciwych kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej – franka szwajcarskiego. Warto zauważyć, że banki odniosły sukces w zaledwie 2,7% przypadków. To tylko 303 sprawy z 11 187. Ponadto sądy drugiej instancji podjęły decyzję o uchyleniu wyroku sądu pierwszej instancji i przekazaniu spraw do ponownego rozstrzygnięcia jedynie w 34 przypadkach, co stanowi zaledwie 0,3% wszystkich rozstrzygniętych spraw.

frankowicze statystyki
Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy Lublin

Nieważność umowy kredytu frankowego

W większości przypadków frankowicze odnoszą sukces, a sprawy kończą się uznaniem umowy kredytowej za nieważną. Takie rozstrzygnięcie wystąpiło w około 96% korzystnych przypadków, co stanowiło 10 446 spraw. W 404 przypadkach sądy zdecydowały o odfrankowieniu umowy. Porównując statystyki dotyczące wyroków sądowych w sprawach kredytów CHF, można zauważyć wyraźny wzrost w liczbie rozstrzygniętych spraw w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku w porównaniu z poprzednimi latami. Zgromadzone dane wskazują na wyjątkowo wysoki odsetek korzystnych wyroków dla frankowiczów oraz znaczący wzrost liczby rozstrzygniętych spraw w drugiej instancji w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku.

Statystyki dla frankowiczów

W 2023 roku w kwestii prawomocnych wyroków frankowych odnotowano liczbę 2135 orzeczeń, z czego aż 99% przypadków (2114 spraw) zakończyło się korzystnym wyrokiem na rzecz kredytobiorców frankowych. Biorąc pod uwagę liczbę wyroków sądów II instancji, można zauważyć znaczący wzrost liczby rozstrzygnięć w porównaniu do całego roku 2022. Wówczas odnotowano łącznie 1561 wyroków.

 

W nadchodzących miesiącach, także dzięki prokosnumenckim wyrokom TSUE, możemy spodziewać się kolejnych rekordów wyroków frankowych. Na koniec warto zaznaczyć, że powyższe dane zostały przygotowane w oparciu o informacje pozyskane z portali internetowych, mediów oraz mediów społecznościowych, a liczba rozstrzygnięć może być jeszcze wyższa. Eksperci z Kancelarii Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy z Lublina stanowią ważne wsparcie dla frankowiczów w procesie osiągania pozytywnych rezultatów w sądach. Nasi adwokaci i radcowie prawni przeprowadzają niezobowiązującą analizę umowy kredytowej, po której dopasowują indywidualne rozwiązanie dla klientów. Frankowicze z Lublina i wschodniej części Polski również mogą liczyć na profesjonalną pomoc. Jeśli spłacasz lub spłaciłeś kredyt frankowy i chcesz się dowiedzieć, co możesz zyskać, pozywając bank, skontaktuj się z nami.