fbpx

W kontekście kredytów frankowych często słyszymy o klauzulach abuzywnych lub zapisach niedozwolonych. Czym są klauzule abuzywne i dlaczego są tak ważne w kontekście spraw frankowych?

Frankowicze coraz częściej unieważniają swoje umowy kredytowe, właśnie z powodu znajdujących się w nich klauzul abuzywnych. Stąd tak duże zainteresowanie kancelariami frankowymi w Lublinie i w całej Polsce. Warto wiedzieć, że w przypadku stwierdzenia obecności niedozwolonych klauzul przeliczeniowych w umowie kredytu indeksowanego do waluty obcej – franka szwajcarskiego – istnieje podstawa do unieważnienia tego umowy z bankiem. Fakt stosowania klauzul abuzywnych we wzorcach umownych został już wielokrotnie potwierdzony w orzecznictwie sądowym. W razie uznania umowy kredytowej za nieważną bank zobowiązany jest do zwrotu kredytobiorcy frankowemu już pobranych rat oraz innych płatności związanych z obsługą kredytu.

Nieważność umowy kredytu frankowego

Klauzule abuzywne – jak frankowicze mogą na tym skorzystać?

Kiedy umowa kredytu frankowego może zostać unieważniona?

  • jeśli jest niezgodna z prawem.
  • gdy jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
  • lub zawiera klauzule niedozwolone, zwane również abuzywnymi.

Klauzule abuzywne to postanowienia umowy z konsumentem, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z nim, a które w sposób rażący naruszają jego prawa i obowiązki. Stoją w sprzeczności z dobrymi obyczajami i szkodzą jego interesom. Takie zapisy nie mają mocy od samego początku, co oznacza, że umowa kredytowa jest traktowana, jakby nigdy nie została zawarta. Podkreślić należy, że większość umów kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich zawartych w okresie od 2004 do 2010 roku zawierała niedozwolone postanowienia umowne. Głównie dotyczyły one:

  • klauzul indeksacyjnych,
  • denominacyjnych,
  • lub waloryzacyjnych, które umożliwiały bankom dowolne przeliczanie złotówek na franki szwajcarskie i odwrotnie. Skutkowało to swobodnym kształtowaniem zobowiązań osób posiadających kredyty denominowane w tej walucie.
klauzule abuzywne Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy Lublin

Dlaczego warto unieważnić kredyt CHF?

Unieważnienie umowy kredytowej pozwala uwolnić się od problematycznego zobowiązania wobec banku. Zawarcie ugody to połowiczne rozwiązanie, które nie daje frankowiczom tylu korzyści, co skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Stwierdzenie nieważności umowy kredytu CHF jest korzystne zarówno dla frankowiczów, którzy mają wciąż aktywny kredyt, jak i dla tych, którzy już go spłacili. Po pierwsze prawomocny wyrok oznacza całkowite uwolnienie się od zadłużenia we frankach szwajcarskich. Po drugie wiąże się z wykreśleniem hipoteki z nieruchomości. Średnio 97% frankowiczów (a 98% klientów Kancelarii z Grupy Kapitałowej Votum) wygrywa z bankami. Również prokonsumenckie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak chociażby TSUE C-140/22 potwierdzają, że kredytobiorcy są chronieni przez prawo. Eksperci z Kancelarii Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy zajmują się kompleksową pomocą frankowiczom z Lublina i wschodniej części Polski. Wystarczy wypełnić prosty formularz kontaktowy, a przystąpimy do niezobowiązującej analizy umowy kredytu frankowego. Jeśli będziesz zainteresowany współpracą, przedstawimy Ci skrojone na miarę rozwiązanie, które może Cię przybliżyć do uwolnienia się od problematycznego kredytu CHF.