fbpx

Pomimo wysokich kosztów, kredyty wciąż są chętnie wybierane przez konsumentów w różnym wieku. Problemy pojawiają się, gdy kredytobiorcy napotykają trudności w spłacie swoich zobowiązań. W takich przypadkach jako formę wsparcia banki oferują kredyt konsolidacyjny. Czy jednak jest to najlepsze rozwiązanie dla kredytobiorców, którzy popadli w problemy finansowe? Może warto dokładniej przeanalizować warunki umowy kredytowej i sprawdzić, czy istnieje możliwość uzyskania darmowego kredytu?

Kredyt konsolidacyjny ratunkiem dla zadłużonych Kredytobiorców?

Przez lata konsumenci nieświadomie podpisywali umowy zawierające wadliwe zapisy. Obecnie najbardziej poszkodowane są osoby, które z powodu niedozwolonych klauzul mają trudności ze spłatą swojego zadłużenia. W takich sytuacjach banki często proponują konsolidację długów. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać korzystnym rozwiązaniem, szczególnie dla tych, którzy mają problemy finansowe i nie posiadają wystarczającej zdolności kredytowej do zaciągnięcia nowego kredytu. Kredytobiorca może odczuwać ulgę, że bank oferuje pomoc w postaci kredytu konsolidacyjnego, jednak nie jest świadomy, jak wysokie będą przyszłe koszty związane z tym rozwiązaniem.

Banki kolejny raz próbują przechytrzyć Kredytobiorców

Analitycy wskazują, że coraz bardziej popularne staje się zjawisko tzw. rolowania kredytów. Polega ono na zaciągnięciu nowego zobowiązania do pokrycia obecnego kredytu. Banki, zdając sobie sprawę, że dotychczasowe umowy kredytowe mogą być oparte na wadliwych klauzulach, szukają sposobu na to, aby nie doszło do masowego ich podważania. Rozwiązaniem dla banków jest oferowanie kredytobiorcom kredytu konsolidacyjnego i zamiana wadliwej umowy kredytowej na nową. Chociaż pozornie kredyt konsolidacyjny może być korzystnym rozwiązaniem dla kredytobiorców, którzy mają trudności ze spłatą zaciągniętego zobowiązania, w rzeczywistości może stać się przyczyną kolejnych problemów. W chwili, gdy konsument decyduje się na zawarcie umowy, jego wcześniejszy kredyt oparty na wadliwej umowie przestaje obowiązywać i zostaje potraktowany tak, jakby został spłacony. Kredytobiorcy często nie mają tego świadomości, a co istotne, maja jedynie rok na zakwestionowanie wadliwej umowy, aby ich roszczenia nie uległy przedawnieniu.

Bank oferuje konsolidację kredytu? Sprawdź czy masz szansę na darmowy kredyt!

Przez wiele lat banki udzieliły kredytobiorcom miliony kredytów konsumenckich, opartych na wadliwych zapisach. Stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach kredytowych skłoniło prawników reprezentujących kredytobiorców do skierowania pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W głównej mierze pytania te dotyczyły naliczania odsetek nie tylko od kwoty kredytu, ale także od kwoty, którą banki sztucznie zawyżały dodając do niej prowizje i inne koszty okołokredytowe. Prawnicy wskazują, że takie działania banków są niezgodne z prawem, co może prowadzić do nałożenia na kredytodawcę kary w postaci sankcji kredytu darmowego.

Artykuł 45 ustawy o kredycie konsumenckim wskazuje, że w sytuacji, gdy bank nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy lub narusza przynajmniej jeden z warunków, kredytobiorca ma prawo żądać zastosowania sankcji kredytu darmowego. Dzięki tej instytucji konsument może spłacać sam kapitał, bez dodatkowych kosztów i postaci opłat i prowizji. Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby, które posiadają kredyt konsumencki, zawarty po 18 grudnia 2011 roku  na kwotę minimum 255 550 zł. Co ważne, na skorzystanie z SKD konsument ma jedynie rok od czasu całkowitej spłaty pożyczki. Zawierając umowę o kredyt konsolidacyjny, kredytobiorcy często nie mają świadomości mechanizmów jakie stosuje kredytodawca i nieświadomie tracą możliwość na darmowy kredyt, a zamiast tego zobowiązują się do spłaty dalszych, wysokich rat.

Czy można skorzystać z SKD po konsolidacji kredytu?

W sądach już toczą się postępowania dotyczące sankcji kredytu darmowego. Na tę chwilę nie ma wielu znaczących wyroków w tej kwestii, jednak banki nauczone doświadczeniem spraw frankowych, już obawiają się potencjalnych pozwów. Chcąc zabezpieczyć swoje interesy, oferują kredytobiorcom w potrzebie konsolidację kredytu licząc na to, że trudności w spłacie zobowiązania skłonią konsumentów do zawarcia kolejnej umowy kredytowej. I mają rację, gdyż wielu z nich już zdecydowało się na konsolidację swoich zobowiązań. Warto jednak wiedzieć, że nowa umowa również może posiadać wady, które będą umożliwiać zastosowanie sankcji kredyty darmowego.

Kredytobiorco, jeśli posiadasz kredyt konsumencki, w tym kredyt konsolidacyjny, sprawdź czy bank sztucznie zawyżył wysokość Twojej raty. Skonsultuj swoją umowę z ekspertami z Nowak, Dyś i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych z Lublina, którzy bezpłatnie przeanalizują zapisy umowy i wskażą czy masz szansę na darmowy kredyt.