fbpx

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH NOWAK, DYŚ I WSPÓLNICY

Kredyt frankowy spłacony Lublin

Kredyt frankowy spłacony nie jest tożsamy z tym, że frankowicz nie może już nic odzyskać od banku. Wręcz przeciwnie! Kancelaria Radców Prawnych Nowak, Dyś i Wspólnicy z Lublina oferuje także wsparcie dla frankowiczów, którzy już spłacili swoje kredyty frankowe. Również tacy kredytobiorcy mogą skierować roszczenia przeciwko bankowi. Jeśli umowa zostanie uznana za nieważną, wtedy kredytobiorcy mogą odzyskać nadpłacone raty. Kredytobiorco, to ważne – spłacony kredyt frankowy nie wyklucza możliwości pozwania banku!

spłacony kredyt frankowy Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy Lublin
Triumf Kancelarii w XXII Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”

Laureat w XXII Rankingu Kancelarii Prawniczych
Rzeczpospolitej

 

Kredyt frankowy spłacony Lublin

Choć wciąż nie wszyscy frankowicze o tym wiedzą, spłacenie kredytu frankowego nie zamyka drogi do unieważnienia umowy kredytowej! Dzięki kolejnym korzystnym orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sądy krajowe coraz częściej i na coraz większą skalę stwierdzają, że umowy frankowiczów z bankami od początku nie miały mocy prawnej. Dodatkowym argumentem za tym, aby kredytobiorcy pozwali bank, jest prostsza procedura. W takiej sytuacji nie pojawia się problem z wykreśleniem nieruchomości z hipoteki. Ponadto kłopotów nie nastręcza rozliczenie rat w toku trwania procesu sądowego.  

Kontakt z ekspertem
kredyt frankowy spłacony bank Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy Lublin

Kredyt CHF spłacony 

Jeśli spłaciłeś kredyt frankowy i w trakcie realizowania umowy z bankiem nie podpisałeś ugody, możesz skierować roszczenia przeciwko bankowi. Kredyty frankowe zawierały w umowach nieuczciwe zapisy, które są przesłanką do unieważnienia całej umowy kredytu frankowego. Jeśli sąd stwierdzi nieważność umowy, możesz ubiegać się o zwrot nadpłaconych rat. Uzyskana kwota będzie rekompensatą za to, że bank niezgodnie z prawem mógł sterować wysokością Twoich rat.

frank szwajcarski kredyt frankowy
frankowicze kredyt spłacony Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy Lublin

Frankowicze Lublin kredyty spłacone

Prokonsumenckie wyroki TSUE oraz medialny charakter problemu kredytów frankowych działa na korzyść frankowiczów. Rośnie świadomość społeczeństwa o nieuczciwym charakterze umów kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego. Umowy są unieważniane w 98% przypadków. Prawo stoi nie tylko po stronie kredytobiorców frankowych z aktywnymi kredytami. Roszczenia przeciwko bankom mogą kierować frankowicze, którzy zrealizowali już swoją umowę – zarówno w terminie, jak i przed czasem.

kredyt frankowy spłacony Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy Lublin
kredyt spłacony przedawnienie Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy Lublin

Spłacony kredyt
a przedawnienie

Frankowicze, którzy spłacili kredyt, mają 6 lub 10 lat na pozwanie banku. Różnica wynika z momentu, kiedy zakończyli swoją umowę. 13 kwietnia 2018 roku zmieniono przepisy dotyczące przedawnienia w kodeksie cywilnym. Od 9 lipca 2018 roku konsumentom przysługuje 6 lat na skierowanie roszczeń przeciwko bankowi. Natomiast kredyty frankowe zamknięte przed tą datą podlegają 10-letniemu okresowi przedawnienia. Kredyt frankowy spłacony czy aktywny – w każdym z tych przypadków kredytobiorcy mogą dochodzić swoich praw. Nie czekaj! Prześlij nam swoją umowę do niezobowiązującej analizy.

kredyt frankowy spłacony Lublin Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy
prawnicy kredyt frankowy spłacony Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy Lublin

Pozew sądowy czy cesja kredytu?

Frankowicze ze spłaconymi kredytami otrzymują propozycje odprzedania swojego kredytu frankowego. Są kuszeni prostotą i szybkością tego rozwiązania. Wynagrodzenie na koncie kredytobiorców ma się pojawić zaledwie w kilkanaście dni. Warto jednak wiedzieć, że decydując się na proces sądowy, frankowicze mogą zyskać znacznie więcej pieniędzy. Czas trwania postępowania jest dłuższy, jednak w przypadku stwierdzenia nieważności umowy odzyskana od banku kwota zrekompensuje oczekiwanie na prawomocny wyrok. Ponadto nie jest wykluczone, że nawet po odsprzedaży kredytu do firmy zajmującej się cesjami, kredytobiorca zostanie za jakiś czas wezwany do sądu na przesłuchanie w tej sprawie. Istnieje też ryzyko, że sąd uzna cesję za niedopuszczalną. Warto jest więc przejść taką drogę jak frankowicze z aktywnymi kredytami i cieszyć się wygraną w pełnym tego słowa znaczeniu. 

Masz pytania?

Jak pracujemy?

Analizujemy
umowę

frankowicze Lublin kancelaria

Ustalamy
wspólny cel

prawomocny wyrok kancelaria lublin chf

Działamy
dla Was

skontaktuj się z nami, jeśli…

Spłaciłeś swój kredyt frankowy

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Pola wyboru
kredyt hipoteczny chf Lublin Kancelaria Nowak i Wspólnicy
E-mail
telefon

+ 48 81 506 50 01

adres

Kancelaria Radców Prawnych
Nowak, Dyś i Wspólnicy sp. k. 
ul. Chmielna 4 (I piętro)
20-079 Lublin

godziny otwarcia biura

poniedziałek – piątek
8.00 – 16.00

Klauzula informacyjna

1. Administrator danych osobowych: Nowak, Dyś i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.
2. Cele przetwarzania: kontakt z Administratorem; przedstawienie oferty, korzystanie z plików cookies.
3. Przysługujące prawa: dostępu i sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wycofania zgody w każdym czasie.
4. Pełna informacja w Polityce Prywatności.