fbpx

Polityka prywatności

Nowak, Dyś i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.kancelaria-pn.pl, zwanej dalej Serwisem.

W Polityce prywatności znajdziesz informacje o tym:

– w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe (zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, zwane dalej: RODO),

– jak używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies.

KTO PRZETWARZA TWOJE DANE?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Nowak, Dyś i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001061726, NIP: 7123462523,

Możesz się z nami kontaktować pod adresem e-mail: biuro@kancelaria-pn.pl.

WSPÓŁADMINISTROWANIE – FACEBOOK

Współadministratorem danych osobowych jest Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) w związku z prowadzeniem Fanpage na Facebooku, w zakresie danych dotyczących statystyk strony oraz działań które wywołują te statystyki, w tym działań reklamowych. Zasady wspólnego administrowania danymi wymagane art. 26 RODO, zostały opisane
w załączniku do Regulaminu Facebooka

(https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk
aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland Ltd za przetwarzanie Twoich danych we
wskazanych celach:

1) posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
2) zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
3) zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło
naruszenie o zdarzeniu;
4) zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.

Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Twoich danych:
1) posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;

2) zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka
Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są
dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne
na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Z KIM MOŻESZ SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych – Natalia Krzesaj.

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod@kancelaria-pn.pl lub pisemnie, pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych

Nowak, Dyś i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

ul. Chmielna 4

20-079 Lublin

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie za pośrednictwem formularzy kontaktowych zamieszczonych w Serwisie.

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane:

1) dokonując subskrypcji naszego profilu poprzez kliknięcie ikony „Lubię to!” lub „Obserwuj”;

2) reagując na treści publikowane na naszym profilu lub publikując komentarz pod postami, które umieściliśmy na naszym profilu;

3) przesyłając nam dane w przypadku prowadzenia konwersacji przez chat,

4) przesyłając dane kontaktowe przez formularz w przypadku uruchomienia kampanii reklamowych.

Dodatkowo pozyskujemy dane przetwarzane w postaci plików cookies. Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz w sekcji „PLIKI COOKIES”.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Poniżej znajdziesz informację w jakim celu przetwarzamy podane przez Ciebie dane, na jakiej podstawie prawnej i jaki jest skutek niepodania danych:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Skutek niepodania danych

Umożliwienie kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, t.j. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie prowadzenia korespondencji i odpowiedzi na zadane nam pytania.

Brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie.

Przedstawienie oferty Administratora.

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda na przedstawienie oferty.

Brak możliwości przedstawienia oferty.

Przeprowadzenie procesu rekrutacji.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie danych wymaganych na podstawie Kodeksu pracy;

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda, w zakresie pozostałych danych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz w zakresie zgody na przyszłą rekrutację.;

art. 9 ust. 2 lit a) RODO w zakresie danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych;

Brak możliwości wzięcia udziału w bieżących lub przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Udzielenie informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie realizacji umowy.

Brak możliwości realizacji umowy.

Prowadzenie social mediów – profilu na portalu Facebook (na warunkach określonych przez ten portal)

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda na obserwowanie profilu Administratora, „polubienie” profilu Administratora, komentowanie postów Administratora;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci prowadzenie fanpage w mediach społecznościowych, udostępnianie treści, odpowiadanie na komentarze, prowadzenie rozmów przez komunikator social mediów; możliwość skorzystania z płatnych reklam).

Brak możliwości obserwowania profilu lub „polubienia”, zostawiania komentarzy i podejmowania innych akcji, w tym reagowanie na aktywność na profilu Administratora oraz prowadzenia korespondencji z Administratorem za pomocą social mediów.

Jedno z opisanych wyżej lub inne działanie użytkownika albo administratora, które może powodować powstanie roszczeń cywilnoprawnych związanych ze Serwisem lub oferowanymi usługami.

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wykorzystanie plików cookies w celach marketingowych

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci wyświetlania spersonalizowanych reklam

Brak możliwości otrzymywania sugestii usług.

Wykorzystanie plików cookies w celach analitycznych

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci analizy i dostosowania Serwisu do potrzeb i zachowania Użytkowników Serwisu

Nieuwzględnienie preferencji dotyczących korzystania z Serwisu.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

  

Twoje dane przetwarzamy nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W zależności od celu zbierania danych okres przetwarzania Twoich danych może trwać:

  1. do czasu odwołania przez Ciebie zgody na przetwarzanie (gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda np. do czasu odwołania przez Ciebie polecenia „Lubię to!” lub „Obserwuj”, do czasu usunięcia komentarza opublikowanego przez Ciebie pod jednym z naszych postów);

  2. do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora);

  3. do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, jednak nie dłużej niż przez 1 rok, jeśli kandydat do pracy wyraził odrębną zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych;

  4. do czasu realizacji umowy;

  5. do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość;

  6. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być:

1) podmioty z Grupy Kapitałowej Votum S.A. zajmujące się obsługą prawną, kadrową, księgową i teleinformatyczną.

2) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w zakresie danych zapisanych w plikach cookies, w związku z korzystaniem z Google Tag Manager,

GDZIE PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, za wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej.

W ramach przekazywania danych do odbiorców: Google Ireland Limited dane podlegają transferowi do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO). Więcej informacji znajdziesz pod adresem:

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/ (Google Ireland Limited)

JAKIE MASZ PRAWA?

Możesz złożyć wnioski opisane poniżej w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@kancelaria-pn.pl lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

Masz prawo żądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora.

Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRAWO DO SPRZECIWU

Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, jeśli jest to uzasadnione Twoją szczególną sytuacją.

Sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingowych wobec dokonanego w tych celach profilowania możesz złożyć w każdym momencie i nie wymaga on uzasadnienia.

W celu złożenia sprzeciwu skontaktuj się z nami pisząc na adres iod@kancelaria-pn.pl
lub w inny wybrany przez Ciebie sposób.

PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.

PLIKI COOKIES

Przechowujemy zapytania HTTP, które są pobierane od użytkowników odwiedzających Serwis (zwane „plikami Cookies”). Dane są wykorzystywane do administrowania Serwisem, ustalenia preferencji i w innych celach marketingowych. Możesz zmienić ustawienia i określać warunki przechowywania oraz dostępu do danych, tak aby pliki cookies były blokowane albo aby informowano, że są wysyłane na urządzenia użytkownika. Otwierając stronę w przeglądarce po raz pierwszy lub w oknie prywatnym przeglądarki Użytkownik może wyrazić zgodę w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego i Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną na zbieranie plików cookies lub zmienić ustawienia ich zbierania, korzystając z paska narzędzi dostępnego na dole strony.

Jeśli wyłączysz pliki cookie, niektóre elementy naszej witryny mogą nie działać poprawnie na Twoim urządzeniu i możesz nie mieć dostępu do wszystkich części naszej witryny. Zalecamy włączenie obsługi plików cookies.

GOOGLE ANALYTICS

Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Możesz zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Twoich danych w sposób i w celach określonych powyżej.

GOOGLE TAG MANAGER

Google Tag Manager jest systemem do zarządzania tagami i kodami umieszczanymi na stronach internetowych lub profilach w mediach społecznościowych. W ramach Google Tag Manager Google może zbierać informacje np. o sposobach korzystania z usługi i tagów oraz o stosowanych tagach. Dane są używane zgodnie z polityką prywatności Google. Polityka prywatności Google dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

FACEBOOK PIKSEL

Korzystamy z Facebook Piksel, który umożliwia wyświetlanie reklam Kancelarii na portalu Facebook jego użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie materiałami publikowanymi przez Spółkę w sieci Internet lub interesują się materiałami tego rodzaju. Funkcja Facebook Pixel pozwala również na uzyskanie statystyk dotyczących korzystania ze Strony. Więcej: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616, wyłączenie Pixel: https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink albo na stronie https://www.facebook.com/settings?tab=ads. W celu wyłączenia funkcji należy zalogować się do portalu Facebook.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

W Serwisie znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Twoje dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach
w Serwisie.

Stan na dzień 25.04.2024 r.