fbpx

Specjalizacją Kancelarii Prawnej Nowak i Wspólnicy jest pomoc frankowiczom z Lublina. Tak zwane kredyty frankowe to specyficzna forma kredytu hipotecznego, która była popularna w Polsce zwłaszcza w latach 2000-2010. Charakterystyczną cechą tych kredytów było to, że banki udzielały ich w walucie szwajcarskiej (frank szwajcarski, CHF). Decyzję o zaciągnięciu kredytu w walucie obcej motywowano niższymi wówczas stopami procentowymi w Szwajcarii. W praktyce oznaczało to, że osoby, które zaciągały kredyt frankowy, spłacały go w polskich złotych, ale wysokość raty była uzależniona od kursu wymiany między złotym a frankiem szwajcarskim. Kiedy jednak kurs CHF zaczął gwałtownie rosnąć w stosunku do złotego, wielu kredytobiorców zaczęło mieć trudności ze spłatą zadłużenia, co wynikało z niewielkiej przewidywalności kursu walutowego. Problem ten stał się szczególnie dotkliwy po kryzysie finansowym w 2008 roku. Właśnie wtedy frank szwajcarski znacząco umocnił się względem innych walut. Wielu kredytobiorców nagle znalazło się w sytuacji, w której ich raty wzrosły dramatycznie, co doprowadziło do trudności finansowych i protestów. My wiemy, jak pomóc Frankowiczom z Lublina.

 

 • Frankowicze Lublin.
 • Bezpłatna analiza umowy kredytowej.
 • Kancelaria frankowa.
 • Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy.
 • Pomoc frankowiczom Lublin.

Kredyt CHF – sprawa państwa Dziubak

Przełomowy dla frankowiczów okazał się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Państwa Dziubak. Sprawa dotyczyła konfliktu pomiędzy małżeństwem Dziubaków a Raiffeisen Bank w kontekście kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Kredytobiorcy CHF zdecydowali się skierować sprawę do Sądu Okręgowego w Warszawie w celu unieważnienia umowy. Roszczenia argumentowali tym, że zastosowane postanowienia dotyczące mechanizmu indeksacji były nieuczciwe. Według ich opinii umożliwiały one bankowi arbitralne i jednostronne ustalanie kursu walut. 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) udzielił odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Trybunał stwierdził, że warunki umowy kredytowej dotyczące różnic kursowych w umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej zawieranych w Polsce nie mogą być zastąpione ogólnymi przepisami prawa cywilnego. W wyniku tego orzeczenia umowa kredytowa została unieważniona z powodu wadliwej konstrukcji mechanizmu indeksacji.

TSUE frankowicze Lublin Kancelaria Nowak i Wspólnicy

Frankowicze wygrywają z bankami

Po wyroku w sprawie Państwa Dziubak orzecznictwo w przypadkach związanych z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do franka szwajcarskiego znacznie się ugruntowało, oczywiście na korzyść kredytobiorców CHF.  W ciągu ostatnich lat frankowicze regularnie wygrywają z bankami. W sądach sprawiedliwego rozstrzygnięcia dotyczącego kredytu CHF mogą szukać m.in. Frankowicze z:

 • mBank,
 • Raiffeisen,
 • Millennium,
 • Santander,
 • PKO BP,
 • PEKAO.

Tendencja orzecznicza skupia się głównie na uznawaniu nieważności umów kredytowych. W trakcie rozpatrywania spraw związanych z kredytami frankowymi sędziowie napotykali na różnorodne kwestie, które wymagały precyzyjnego rozstrzygnięcia. Niemniej jednak większość z tych zagadnień została już rozwiązana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) czy Sąd Najwyższy.

Frankowicze Lublin – ugoda mniej korzystna niż wyrok

Po tym jak frankowicze zaczęli wygrywać zdecydowaną większość spraw dotyczących kredytów CHF, banki zdecydowały się na kampanię mocno promującą podpisywanie ugód. Jednak należy pamiętać, że podpisanie ugody z instytucją finansową wyklucza możliwość zgłaszania w przyszłości kolejnych roszczeń. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule (link). Frankowiczów od kierowania spraw na drogę sądową miało odstraszyć m.in. to, że banki po uznaniu umowy kredytowej za nieważną chciały pobierać opłatę od kredytobiorców za bezumowne korzystanie z kapitału. Jednak zarówno Rzecznik Generalny TSUE, jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu TSUE C-520/21 uznali te żądania za całkowicie bezzasadne. Jednocześnie przyznali frankowiczom możliwość domagania się dodatkowych świadczeń od banków. Co więcej, dzięki orzeczeniu TSUE C-287/22 kredytobiorcy frankowi otrzymali zgodę na możliwość płatności rat na czas trwania sądowego. Takie prokonsumenckie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawiły, że kolejni frankowicze nabrali odwagi, by sądzić się z bankami.

kobieta pomoc Frankowiczom Lublin Kancelaria Nowak i Wspólnicy

Co zmienia wyrok TSUE C-139/22 dla frankowiczów Lublin?

Kolejne kluczowe aspekty dotyczące frankowiczów zostały ustalone w orzeczeniu TSUE C-139/22. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiadał na pytania dotyczące sprawy prowadzonej przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy należącą do Grupy Kapitałowej Votum. TSUE orzekł, że:

 • Jeżeli postanowienie umowne zawarte umowie kredytowej w zostało uznane za nieuczciwe i wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez UOKiK, nic nie stoi na przeszkodzie, aby uznać klauzule umowy kredytowej za nieuczciwe. Dotyczy to również postanowień umownych o podobnej treści.
 • Warunek umowny nie traci swojego nieuczciwego charakteru nawet wtedy, gdy konsument ma możliwość wyboru, czy będzie wykonywał umowę na podstawie innego warunku, który jest uznawany za uczciwy.
 • Obowiązek dostarczenia informacji przez bank powinien być jednakowy dla wszystkich kredytobiorców, niezależnie od ich wykształcenia czy doświadczenia.

Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy Lublin

Jeśli posiadasz kredyt indeksowany lub denominowany do waluty obcej, możesz szukać pomocy w rozwiązaniu problemu z nieuczciwą umową kredytową. Roszczenia do banków mogą zgłaszać także frankowicze, który już spłacili kredyt CHF. Nasza misja to pomoc frankowiczom z Lublina i okolic. Eksperci z Kancelarii Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy z Lublina bezpłatnie przeanalizują umowę kredytu CHF. Następnie sprawdzą, jakie są możliwości w Twojej sprawie. Ten etap do niczego Cię nie zobowiązuje. Możesz zrezygnować, jeśli nie będziesz chciał podjąć z nami współpracy. Jeżeli umowa kredytu frankowego będzie zawierała klauzule abuzywne, to otwiera się przed Tobą droga do unieważnienia jej w sądzie. Frankowicze z Lublina oraz innych miast Polski wygrywają 98% spraw z bankami, a uwolnienie się od nieuczciwego kredytu jest nadzieją na lepszą przyszłość. Masz pytania? Skontaktuj się z nami. Ty również możesz być jednym z frankowiczów, któremu pomożemy rozwiązać spór z bankiem.