fbpx

W Polsce wielu przedsiębiorców, podobnie jak konsumenci, zdecydowało się na kredyty indeksowane lub denominowane w walutach obcych, ulegając pokusie korzystnych warunków. Niestety, skomplikowana konstrukcja umów kredytowych oraz dominująca pozycja banków spowodowały, że przedsiębiorcy również znaleźli się w pułapce długów. W kontekście ich walki o swoje prawa pojawia się istotne pytanie – co powinien wiedzieć przedsiębiorca składający pozew frankowy?

Podstawy prawne sprzyjające frankowiczom

Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany w dziedzinie kredytów CHF, szczególnie dla konsumentów. Jednakże, co istotne, również przedsiębiorcy coraz częściej odnoszą sukcesy w sądach, składając pozew frankowy i walcząc z bankami o unieważnienie kredytu. Banki, wykorzystując swoją dominującą pozycję, często narzucały przedsiębiorcom nienegocjowalne klauzule, przerzucając ryzyko walutowe na kredytobiorców. Na szczęście uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022 roku, sygn. akt III CZP 40/22 oraz orzeczenie TSUE (C-570/21) z 8 czerwca 2023 roku otworzyły drogę do uznania za nieważne takich zapisów, także w umowach z przedsiębiorcami.

Możliwość unieważnienia umów kredytów frankowych, których cele są zarówno gospodarcze jak i konsumenckie, z powodu ich nieuczciwych postanowień.” TSUE (C-570/21) z 8 czerwca 2023 roku

W kontekście walki frankowiczów o swoje prawa pojawia się istotne pytanie – co powinien wiedzieć przedsiębiorca składający pozew frankowy?

Klauzule abuzywne a pozew frankowy przedsiębiorcy

Frankowiczom najłatwiej jest egzekwować swoje prawa poprzez odwołanie się do klauzul abuzywnych obecnych w umowach kredytowych, co może ułatwić unieważnienie kredytu. Niestety, zgodnie z polskim prawem, przedsiębiorcy nie podlegają temu zapisowi. Albowiem o klauzulach abuzywnych mówi art. 3851 Kodeksu cywilnego, który odnosi się wyłącznie do konsumentów. Pomimo braku ochrony przedsiębiorców przed klauzulami abuzywnymi możliwe jest dochodzenie roszczeń opartych na niezgodności umowy z ustawą i zasadami współżycia społecznego. W przypadku powstania szkody wynikłej z umowy kredytowej przedsiębiorca może domagać się unieważnienia umowy lub odfrankowienia

 

Przedsiębiorcy mogą składać pozwy frankowe

Kluczową rolę w walce z bankami odgrywają wady umowy kredytowej. Zapisy, które naruszają prawa kredytobiorcy, mogą prowadzić do jej unieważnienia. Do istotnych wad możemy zaliczyć:

  • brak klarownego mechanizmu ustalania kursu waluty, 
  • jednostronną kontrolę banku nad oprocentowaniem, 
  • nieprawidłowo wskazane kwoty kredytu,
  • czy też nieuczciwe konstrukcje finansowe.

Aby odzyskać stabilność finansową przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy ekspertów z kancelarii frankowej w Lublinie.

złożenie pozwu frankowego może odbyć się bezpośrednio w biurze sądu lub za pośrednictwem poczty, gdzie data nadania przesyłki pocztowej jest datą wniesienia pozwu.

Składanie pozwu frankowego – jak do tego podejść?

Składanie pozwów przeciwko bankom może wydawać się skomplikowanym procesem, co może zniechęcać frankowiczów do podejmowania próby obrony swoich praw. Jednakże korzyści płynące z odzyskania sprawiedliwości mogą być znaczące, a doświadczeni prawnicy w sprawach frankowych stanowić klucz do sukcesu w walce o uznanie praw swoich klientów.

Istotne aspekty, które pozew frankowy powinien uwzględniać: 

  1. Formalności – złożenie pozwu frankowego może odbyć się bezpośrednio w biurze sądu lub za pośrednictwem poczty, gdzie data nadania przesyłki pocztowej jest datą wniesienia pozwu.
  2. Kluczowe elementy pozwu – precyzyjnie sformułowane żądania, wskazanie wartości sporu, daty wymagalności roszczeń oraz przedstawienie faktów stanowiących podstawę roszczeń. 

3. Aktywny kredyt CHF a pozew frankowy – w przypadku nadal spłacanego kredytu konieczne jest sformułowanie żądania stwierdzenia nieistnienia stosunku prawnego umowy kredytu.

Kancelaria Frankowa Lublin – partner w obronie przedsiębiorców

Kancelaria Radców Prawnych Nowak, Dyś i Wspólnicy z Lublina oferuje wsparcie dla przedsiębiorców walczących z problemem kredytów frankowych. Dzięki doświadczeniu i wiedzy specjalistów kancelaria pomaga w analizie dokumentacji kredytowej oraz wskazuje realne korzyści związane z pozwem frankowym. Dokładna ekspertyza pozwala oszacować możliwe kwoty uzyskane po unieważnieniu umowy lub odfrankowieniu. Skorzystaj już dziś z bezpłatnej analizy umowy i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.