fbpx

Kredyty denominowane lub indeksowane do franka szwajcarskiego stały się poważnym problemem dla tysięcy polskich kredytobiorców. W wyniku gwałtownych zmian kursu CHF wielu z nich znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Z upływem czasu okazało się, że umowy kredytowe we frankach nagminnie zawierają klauzule niedozwolone, co otwiera kredytobiorcom drogę do pozwania banku i dochodzenia swoich praw przed sądem. Warto podjąć się takiego działania, ponieważ ostatnie statystyki wskazują, że aż 99% spraw rozpatrywanych przez sądy II instancji kończy się na korzyść konsumentów (opracowanie własne kancelarie należące do GK Votum). Zanim jednak zdecydujemy się na skierowanie sprawy do sądu, należy zastanowić się, jaki jest koszt sprawy frankowej i kto finalnie ponosi te wydatki?

Na początek bezpłatna analiza umowy kredytowej

Pierwszym krokiem na drodze do unieważnienia umowy kredytowej jest bezpłatna analiza umowy kredytowej przeprowadzona przez specjalistów z Kancelarii Radców Prawnych Nowak, Dyś i Wspólnicy z Lublina. Dlaczego jest to tak ważne? Darmowa analiza umowy kredytowej pozwala na wstępne określenie, czy umowa zawiera klauzule abuzywne niedozwolone postanowienia. Mogą być one podstawą do wniesienia pozwu frankowego, a następnie zawalczenia o unieważnienie umowy.

Postępowanie i koszty sprawy frankowej

Jakie dokumenty są potrzebne i czy są płatne?

Aby przeprowadzić rzetelną analizę umowy kredytowej, kredytobiorca powinien przygotować zawartą z bankiem umowę kredytową, aneksy do umowy, regulamin kredytu i historię spłaty kredytu.

Na szczęście ewentualny brak niektórych dokumentów nie jest przeszkodą nie do pokonania. Kredytobiorca może złożyć wniosek do banku o ich wydanie, choć może to wiązać się z opłatami. Najczęściej oscylują one między 100 a 300 zł. Zdarza się jednak, że instytucje finansowe mogą zażądać nieco wyższej kwoty. Czas oczekiwania na wydanie potrzebnych dokumentów wynosi zazwyczaj do 30 dni.

Postępowanie i koszty sprawy frankowej

Zanim skierujemy sprawę do sądu, przeprowadzamy postępowanie reklamacyjne w banku. Kredytobiorca zgłasza swoje roszczenia i żąda ich rozpatrzenia przez bank. Instytucja finansowa natomiast ma 30 dni na odpowiedź na reklamację. Jeśli odpowiedź jest negatywna lub nie nadejdzie w terminie, sprawa trafia do sądu.

Postępowanie sądowe wiąże się z różnymi kosztami, które kredytobiorca musi ponieść. Do najważniejszych z nich należą:

  • Opłata sądowa od pozwu. W sprawach frankowych z roszczeniem powyżej 20 000 zł opłata ta jest stała i wynosi 1 000 zł.
  • Koszty zastępstwa procesowego. Obejmjuję wynagrodzenie dla pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego) reprezentującego kredytobiorcę w sądzie. Są one różne w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, renomy kancelarii, a także od wysokości dochodzonego roszczenia.
  • Koszty biegłych sądowych (jeżeli konieczne jest przeprowadzenie opinii biegłych). Opłaty te mogą wynosić od 1 500 do 5 000 zł, w zależności od złożoności analizy.
Zanim jednak zdecydujemy się na skierowanie sprawy do sądu, należy zastanowić się, jakie są koszty sprawy frankowej i kto finalnie ponosi te wydatki?

Success fee w sprawach frankowych

Premia za sukces to ustalony w umowie z kancelarią procent od kwoty uzyskanej dla klienta w postępowaniu sądowym, który stanowi dodatkowe wynagrodzenie dla prawników. Zasady dotyczące wynagrodzenia za prowadzenie sprawy frankowej, w tym model wynagrodzenia, wysokość opłaty wstępnej oraz success fee, a także ewentualne dodatkowe koszty, muszą być jasno określone w umowie podpisanej z kancelarią.

Co się dzieje, gdy bank wycofa pozew?

Ostatnio coraz częściej banki wycofują pozwy przeciwko frankowiczom o waloryzację kapitału oraz bezumowne korzystanie z kapitału. W takiej sytuacji bank ponosi wszystkie koszty sprawy frankowej, w tym koszty zastępstwa procesowego kredytobiorcy. Wycofanie pozwu jest traktowane jak przegranie przez instytucją finansową procesu, co prowadzi do obciążenia strony cofającej pozew wszystkimi opłatami procesowymi.

Koszty sprawy frankowej Lublin - pomoc kancelarii prawnej

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

W postępowaniu sądowym opłatą skarbową objęte jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Jest to jednorazowy koszt i obejmuje cały proces sądowy aż do jego prawomocnego zakończenia. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł za każdego ustanowionego pełnomocnika. Należy wpłacić ją na rzecz urzędu miasta lub gminy właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego, w którym pełnomocnictwo jest składane. Wymaganą kwotę można uregulować w kasie urzędu miasta lub przelać na rachunek bankowy. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do pozwu.

Złożenie wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego

Obecnie w niemal każdej sprawie dotyczącej unieważnienia umowy kredytowej we frankach, kredytobiorcy składają do sądu wnioski o zawieszenie spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania. Koszt złożenia takiego wniosku wynosi 100 zł. Uzyskanie zabezpieczenia kredytu w postaci zawieszenia spłaty rat jest niemalże pewne, przede wszystkim w sytuacji, gdy kapitał kredytu został już spłacony.

Koszty sprawy frankowej Lublin – pomoc kancelarii prawnej

Pozwanie banku w sprawie frankowej wiąże się z kilkoma kosztami, które na początku musi ponieść kredytobiorca. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wygranej, bank zostaje zobligowany do zwrócenia frankowiczowi wszelkich opłat związanych z prowadzeniem postępowania sądowego. Koszt sprawy frankowej obejmuje opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, opłaty skarbowe oraz koszty związane z opinią biegłych. 

Warto rozważyć skierowanie sprawy do sądu, aby dołączyć do grona kredytobiorców, którym udało się unieważnić umowę kredytu CHF i otrzymać zwrot kosztów sprawy. Dzięki temu uwolnili się oni od niekorzystnych warunków zobowiązania i odzyskali spokój finansowy. Niewykluczone, że Ty również możesz to osiągnąć. Nasi eksperci z Kancelarii Radców Prawnych Nowak, Dyś i Wspólnicy oferują kompleksowe wsparcie dla kredytobiorców na każdym etapie postępowania.

Zastanawiasz się czy w przypadku Twojego kredytu frankowego możliwe jest unieważnienie umowy kredytowej? Jako sprawdzona kancelaria frankowa na terenie Lublina i województwa lubelskiego zapewniamy Ci BEZPŁATNĄ analizę umowę.