fbpx

O tym, że frankowicze z Lublina i całej Polski na szeroką skalę wygrywają z bankami, wie już cała Polska. Teraz pora na to, by należne wsparcie otrzymali kredytobiorcy gotówkowi. Okazuje się, że w ich umowach kredytowych także znajdują się błędy, które mogą prowadzić do możliwości skorzystania z tzw. sankcji kredytu darmowego. Czym jest sankcja kredytu darmowego i dlaczego powinni się nią zainteresować miliony Polaków?

Sankcja kredytu darmowego – ustawa o kredycie konsumenckim

Z danych wynika, że aż 8 milionów Polaków ma zobowiązanie w postaci konsumenckiego kredytu gotówkowego. Banki chętnie udzielają pożyczek i kredytów, ponieważ na tym zarabiają. Jednak co w sytuacji, kiedy naliczają odsetki nie tylko od kapitału, ale także od kosztów około kredytowych, takich jak np. prowizja czy ubezpieczenie kredytu? Kwestię tę reguluje ustawa o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Nakłada ona na banki wiele zobowiązań. Ich spełnienie jest konieczne, aby umowa kredytu gotówkowego była pozbawiona wad prawnych oraz skutecznie realizowana. Z kolei niespełnienie przez banki któregoś z warunków zawartych w ustawie o kredycie konsumenckim może skutkować właśnie sankcją kredytu darmowego. Przesłanką do skorzystania z sankcji kredytu darmowego jest przede wszystkim błędne zawyżenie całkowitej kwoty kredytu. Według ustawy o kredycie konsumenckim całkowita kwota kredytu powinna być tożsama z kwotą, jaką klient dysponuje po udzieleniu mu kredytu. Niestety, banki do całkowitej kwoty kredytu dodają inne koszty. Mogą to być m.in.:

 • Prowizja od kredytu,
 • Ubezpieczenie kredytu,
 • Opłaty.
darmowy kredyt Lublin sankcja kredytu darmowego Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy

Gdy bank dopuści się takich działań, kredytobiorcy spłacają zawyżone odsetki. Aby to zobrazować, podamy przykład, w którym konsument wziął kredyt na 240 000 złotych. Całkowita kwota kredytu, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, powinna wynieść 240 000 złotych. Jednak bank do kwoty kredytu doliczył 60 000 złotych prowizji. Następnie naliczał odsetki nie od 240 000 zł, co byłoby słuszne, ale od 300 000 zł. W efekcie kredytobiorca płacił wyższe odsetki niż wynikałoby to z ustawy o kredycie konsumenckim.

Sankcja kredytu darmowego – jak z niej skorzystać?

Jeśli po analizie umowy kredytu gotówkowego eksperci odnajdą w niej błędne zapisy, kredytobiorca powinien złożyć do banku oświadczenie o sankcji kredytu darmowego. W tym miejscu warto przypomnieć pozostałe warunki, jakie powinny być spełnione, aby kredytobiorca skorzystał z sankcji kredytu darmowego.

 • Kwota kredytu gotówkowego, pożyczki lub kredytu konsolidacyjnego nie może przekraczać 255 550 złotych.
 • Kredyt został zawarty po 18.12.2011 roku.
 • W przypadku spłaconych kredytów od zakończenia umowy nie może minąć więcej niż rok.
 • Sankcja kredytu darmowego dotyczy kredytów zaciągniętych przez konsumentów. Nie mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy.
 • Pod sankcję kredytu darmowego kwalifikują się pożyczki, kredyty gotówkowe na dowolny cel konsumencki (remont, samochód, koszty życia), kredyty konsolidacyjne, pożyczki pozabankowe).
kredyty gotówkowe sankcja kredytu darmowego

Darmowy kredyt – na czym polega?

Jeśli bank zaakceptuje oświadczenie o sankcji kredytu darmowego, wtedy możemy liczyć na darmowy kredyt. Co to tak naprawdę oznacza? Niektórzy mylnie sądzą, że termin „kredyt darmowy” łączy się z tym, że kredytobiorca nie musi dłużej spłacać swojego zobowiązania wobec banku. Nic bardziej mylnego. Kredyt dalej jest czynny, jednak zadaniem kredytobiorcy jest od tego momentu spłata wyłącznie kapitału. Po skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego nie musi spłacać odsetek i kosztów około kredytowych. Co więcej, jeżeli bank włączył do kredytowania kwotę prowizji, jak podaliśmy w przykładzie powyżej, wtedy prowizja musi być zwrócona kredytobiorcy. Skutkiem skorzystania z sankcji kredytu darmowego jest zmniejszenie salda zadłużenia i niższa rata pobierana z konta kredytobiorcy. Podsumowując, sankcja kredytu darmowego jednocześnie chroni kredytobiorców, a z drugiej stanowi ostrzeżenie dla banków, aby nie wprowadzały do obrotu wadliwych produktów finansowych.

kredyty gotówkowe statystyki sankcja kredytu darmowego Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy

Z analiz przeprowadzanych przez ekspertów z Kancelarii należących do Grupy Kapitałowej Votum, także przez Kancelarię Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy z Lublina wynika, że błędy pojawiają się w umowach kredytów gotówkowych udzielonych m.in. przez:

 • mBank.
 • Alior Bank.
 • Santander.
 • PKO PB.
 • PEKAO i wiele innych banków.

Masz konsumencki kredyt gotówkowy i zastanawiasz się, czy bank nie doliczył dodatkowych kosztów do Twojej raty? Skontaktuj się z nami po niezobowiązującą analizę umowy kredytu gotówkowego. Sprawdzimy, czy możesz odzyskać od banku część pieniędzy. Eksperci z Kancelarii Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy oferują kompleksową pomoc prawną dla kredytobiorców. Działamy na terenie Lublina i okolic, a ponadto współpracujemy z wiodącymi Kancelariami z innych miast Polski.