fbpx

Analiza statystyk pokazuje, że rynek kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej w Polsce nadal jest dynamiczny i pełen wyzwań. Skutkuje to znacznym wzrostem liczby pozwów sądowych, przy jednoczesnym spadku zainteresowania kredytobiorców zawieraniem ugód z bankami. Najprawdopodobniej większa liczba pozwów jest napędzana głównie przez szereg korzystnych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Zachęciły one kredytobiorców do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Sprawy frankowe niezmiennie wywołują silne emocje.

Wzrost liczby pozwów przeciwko bankom

Związek Banków Polskich (ZBP) niedawno opublikował statystyki dotyczące liczby zawartych ugód frankowych. Od początku roku do końca lutego 2024 roku banki podpisały łącznie 5,4 tysiąca porozumień z frankowiczami. Jednakże, zgodnie z prognozami prawników, liczba nowych pozwów frankowych będzie wzrastać w znacznie szybszym tempie niż liczba zawieranych ugód. Przykładem tego może być ubiegły rok, kiedy to liczba pozwów przypadająca tylko na 2023 rok wyniosła aż 91 tysięcy. Wynik ten przewyższył łączną liczbę ugód zawartych od momentu uruchomienia programów ugodowych przez banki (87 tysięcy). Według danych z 47 sądów okręgowych w pierwszym kwartale 2024 roku wpłynęło do nich około 23,2 tysiąca spraw wniesionych przez frankowiczów. Jest to prawie 24% więcej w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023 roku, kiedy było ich około 18,7 tysięcy.

Eksperci przewidują, że w 2024 roku liczba nowych pozwów może wzrosnąć nawet o 30% w porównaniu do roku poprzedniego. Oznacza to, że do sądów może wpłynąć około 118 tysięcy nowych spraw dotyczących kredytów CHF.

Sprawy frankowe kredytobiorców z Lublina

Wygrane sprawy frankowe i unieważnienia umów kredytowych

Kancelarie frankowe odnotowują coraz większą liczbę korzystnych wyroków w sprawach swoich klientów. Aktualny odsetek wygranych spraw wynosi prawie 98%, co jest niezwykle pozytywnym sygnałem dla wszystkich kredytobiorców. W 2023 roku sądy w całym kraju wydały 16 438 wyroków w sprawach frankowych, z czego 97% było korzystnych dla kredytobiorców. Spośród tych wyroków 3 217 były prawomocne i aż 99% z nich zapewniło frankowiczom wygraną.

Malejące zainteresowanie ugodami frankowymi

Pomimo intensywnej kampanii medialnej banków promującej ugody liczba zawieranych porozumień pozostaje stosunkowo niska. W pierwszych dwóch miesiącach 2024 roku banki podpisały zaledwie 5,4 tysiąca ugód z frankowiczami. Świadczy to o rosnącej świadomości kredytobiorców co do możliwości uzyskania korzystniejszych rozstrzygnięć na drodze sądowej. Chociażby takich jak unieważnienie kredytu frankowego czy ewentualnie tzw. odfrankowienie.

Wygrane sprawy frankowe i unieważnienia umów kredytowych

Rządowe usprawnianie a sprawy frankowe

Ministerstwo Sprawiedliwości zdaje sobie sprawę z konieczności usprawnienia procesów frankowych. Z racji na powyższe przygotowywane są konkretne rozwiązania, które mają na celu rozładowanie sądów i przyspieszenie rozstrzygania sporów. Działania te obejmują:

  • Szkolenia merytoryczne dla sędziów. Przygotowanie bazy orzeczeń TSUE i programów szkoleniowych dla sędziów ma ułatwić im stosowanie prawa unijnego w sprawach frankowych.
  • Wyodrębnienie spraw związanych z roszczeniami banków o wynagrodzenie i waloryzację kapitału. Wyeliminowanie tych spraw z głównego nurtu procesów frankowych ma przyspieszyć rozstrzyganie pozostałych sporów.
  • Digitalizacja akt i wdrożenie projektu „e-sąd”. Planowana digitalizacja i umożliwienie składania pism procesowych przez portal informacyjny sądów ma usprawnić obsługę spraw frankowych.

Sprawy frankowe kredytobiorców z Lublina

Pomoc frankowiczom pozostaje priorytetem prawników z Lublina. Natomiast rosnąca liczba wygranych spraw oraz korzystnych wyroków stwierdzających nieważność umów kredytowych jest najlepszym dowodem na skuteczność naszej pracy. Zachęcamy wszystkich kredytobiorców do skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej i dołączenia do grona tych, którzy odzyskali sprawiedliwość w walce z bankami.

Kancelaria Frankowa Nowak, Dyś i Wspólnicy oferuje kompleksową pomoc w procesach frankowych, gwarantując profesjonalne podejście i najwyższą jakość świadczonych usług prawnych. Razem możemy osiągnąć korzystny wyrok i unieważnienie umowy CHF, zapewniając spokój oraz stabilność finansową.