fbpx

Teraz już wiemy, że grudzień 2023 roku zdecydowanie można określić miesiącem frankowiczów. Niemal z tygodnia na tydzień zapadają bardzo ważne decyzje dla kredytobiorców frankowych. Dziś poznaliśmy wyrok TSUE C-28/22. Czy jest korzystny dla frankowiczów z Lublina i z całej Polski? Co z terminem naliczania przedawnienia roszczeń banków?

O co zapytał polski sąd TSUE?

Frankowicze Getin Noble Bank TSUE C-28/22

14 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej miał odpowiedzieć na pięć pytań dotyczących sprawy polskich frankowiczów przeciwko Getin Noble Bank. Sąd Okręgowy w Warszawie zapytał TSUE o:

  • Sposób naliczania przedawnienia roszczeń banków.
  • Obowiązek sprawdzenia przez bank świadomości frankowiczów związanej z unieważnieniem umowy kredytu.
  • Rozpoczęcie biegu przedawnienia roszczeń frankowiczów.
  • Zarzut zatrzymania.
  • Odsetki za opóźnienie w przypadku zarzutu zatrzymania.

Więcej na temat pytań prejudycjalnych skierowanych do TSUE pisaliśmy w tym artykule.

 

TSUE przedawnienie roszczeń banków 
Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy

Co zyskają frankowicze Getin Noble Bank i inni?

TSUE C-28/22 Przedawnienie roszczeń banków

 TSUE C-28/22 – jakie ważne decyzje dla frankowiczów zapadły 14 grudnia? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł:

  • Przedawnienie roszczeń banków nie może być liczone od trwałej bezskuteczności umowy.
  • Bank nie może skorzystać z zarzutu zatrzymania. To działanie utrudniało rozliczenie i działało na niekorzyść frankowiczów poprzez wstrzymanie odsetek należących się kredytobiorcom.

Po orzeczeniu TSUE C-28/22 polskie sądy będą musiały zinterpretować, od kiedy należy liczyć termin przedawnienia roszczeń banków. Z pewnością TSUE zaprzeczył, że mogłoby to nastąpić dopiero po prawomocnym wyroku, co byłoby korzystnym rozwiązaniem dla banków. Według ekspertów bieg przedawnienia roszczeń przedsiębiorcy może być liczony od złożenia przez frankowiczów reklamacji do banku, w którym kwestionują nieuczciwe zapisy umowy kredytu frankowego, lub wytoczenia powództwa. W sytuacji, jeśli od tej chwili minęłyby 3 lata i bank nie sprecyzowałby roszczeń, to uległyby one przedawnieniu. TSUE kolejny raz nie opowiedział się po stronie banków, tylko swoimi decyzjami ochronił prawa kosumentów, co cieszy frankowiczów z Lublina i z całej Polski.

 

Frankowicze TSUE C-28/22 Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy

Czy banki mogą stosować zarzut zatrzymania?

14 grudnia TSUE w sprawie C-28/22 wypowiedział się jeszcze w drugiej bardzo ważnej kwestii dotyczącej zarzutu zatrzymania. O co w tym chodzi? Otóż banki podejmują określone procedury w celu zapewnienia zwrotu kapitału i zatrzymania naliczania odsetek za opóźnienie dla frankowiczów. Zgodnie z dzisiejszym orzeczeniem banki nie będą już mogły realizować tych działań, jeśli skutkiem byłaby utrata odsetek ustawowych za opóźnienie dla frankowiczów. To przyczyni się do przyspieszenia postępowań i uproszczenia rozliczenia z bankiem po prawomocnym wyroku. Zmiany te oznaczają, że bank będzie teraz zobowiązany najpierw do zwrotu zapłaconych rat przez osoby posiadające kredyty we frankach szwajcarskich wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Dopiero po tym etapie będzie mógł żądać zwrotu kapitału w ramach porozumienia kompensacyjnego lub poprzez osobny proces. Oczywiście o ile jego roszczenia nie uległy przedawnieniu, zgodnie z zasadami wyznaczonymi w dzisiejszym TSUE C-28/22.

Pomoc Frankowiczom Lublin

To kolejna bardzo dobra wiadomość dla frankowiczów. TSUE nie zmienia prokosnumenckiej linii orzeczniczej i staje w obronie strony słabszej, czyli kredytobiorców CHF. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że konsumenci, którzy wciąż wahali się z decyzją o pozwaniu banku, wreszcie zdecydują się ten krok. Orzeczenia TSUE i prawdziwe historie frankowiczów pokazują, że kredytobiorcy mogą więcej zyskać, idąc do sądu, niż podpisując ugodę z bankiem. Skontaktuj się z ekspertami z Kancelarii Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy z Lublina, a wyjaśnimy Ci, co możesz zyskać.