fbpx

Już 7 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda kolejny ważny wyrok w sprawie TSUE C-140/22. Orzeczenie będzie miało wpływ na sytuację frankowiczów z Lublina i z całej Polski. TSUE wypowie się m.in. w kwestii przedawnienia roszczeń banków oraz odsetek dla frankowiczów, czyli rekompensaty za długi czas oczekiwania na korzystny wyrok dla kredytobiorców frankowych.

TSUE frankowicze – pytania do Trybunału

Orzeczenie TSUE C-140/22 będzie dotyczyło czterech kluczowych kwestii w sprawach kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowie na pytania, które skierował do TSUE Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia.

TSUE C-140/22 frankowicze

Oświadczenie o skutkach nieważności umowy kredytu frankowego

Pierwsze pytanie skierowane do TSUE w sprawie frankowiczów dotyczy oświadczenia o skutkach bezskuteczności umowy kredytowej. Trybunał odpowie na istotne zagadnienie dotyczące obowiązków kredytobiorcy frankowego w kontekście umowy kredytu CHF. Ważny element tych rozważań stanowi kwestia, czy konsument musi złożyć w sądzie oświadczenie o skutkach i konsekwencjach nieważności umowy kredytowej. Sąd Najwyższy w uchwale z 2021 roku (III CZP 6/21) podkreślił wagę takiego oświadczenia, uznając je za obligatoryjne. Co istotne, uchwała ta wiąże oświadczenie z kwestią wymagalności roszczenia. To oznacza, że data złożenia tego dokumentu ma wpływ na okres naliczania odsetek oraz na moment przedawnienia roszczeń. Eksperci spodziewają się, że TSUE w odpowiedzi na to pytanie dokładnie przeanalizuje istotę omawianego oświadczenia i jego roli w kontekście terminów wymagalności roszczeń. Tym samym Trybunał przyczyni się do ujednolicenia orzecznictwa w sprawach frankowiczów.

TSUE frankowicze

Przedawnienie roszczeń banków

TSUE frankowicze – bezumowne korzystanie z kapitału

Drugie pytanie skierowane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia dotyczy przedawnienia roszczeń banków. To bardzo ważne zwłaszcza w kontekście, gdy banki pozywają frankowiczów o zwrot kapitału oraz w kwestii roszczeń o bezumowne korzystanie z kapitału. TSUE w sprawie C-140/22 będzie ustalał moment, od którego należy liczyć ten termin. Jakie są możliwości, od kiedy sąd może liczyć termin przedawnienia roszczeń banków? Co jest istotne?

  • Termin uruchomienia kredytu. W przypadku kredytów frankowych takie roszczenia byłyby już dawno przedawnione. Wynika to z tego, że kredyty indeksowane lub denominowane do waluty obcej były udzielane głównie kilkanaście lat temu, a bank jako przedsiębiorca ma trzyletni termin przedawnienia roszczeń.
  • Moment dowiedzenia się, że umowa kredytu frankowego zawiera wadliwe zapisy (klauzule abuzywne). Bieg przedawnienia mogłoby uruchamiać złożenie reklamacji do banku lub termin wpisania zapisów umownych konkretnego banku do rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK. W tej ostatniej kwestii roszczenia banków również już dawno by się przedawniły.
  • Złożenie przez frankowiczów oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy kredytu CHF. 7 grudnia 2023 roku TSUE w sprawie C-140/22 wypowie się, czy frankowicze faktycznie powinni składać takie oświadczenia w sądzie. W związku z powyższym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecyduje także o terminie rozpoczęcia naliczania odsetek ustawowych.

TSUE frankowicze – jaki termin rozpoczęcia naliczania odsetek ustawowych?

Odsetki dla frankowiczów

frankowicze odsetki TSUE C-140/22

Trzecie zagadnienie dotyczy właśnie terminu rozpoczęcia naliczania odsetek ustawowych. To dodatkowe roszczenie jest rekompensatą dla frankowiczów za często kilkuletnie oczekiwanie na korzystny wyrok w sprawie kredytu frankowego. Orzeczenie TSUE C-140/22 powinno ujednolicić orzecznictwo polskich sądów w tym aspekcie. Obecnie kredytobiorcy frankowi spotykają się z pewnymi rozbieżnościami. Od kiedy mogą być naliczane odsetki dla frankowiczów?

  • Zdarza się, że pieniądze są naliczane od złożenia reklamacji do banku – czyli od wezwania do zapłaty wysłanego przez frankowiczów.
  • Inne rozwiązanie to naliczanie odsetek od dnia złożenia w sądzie przez kredytobiorcę CHF oświadczenia o skutkach nieważności umowy.

Ten termin ma ogromny wpływ na wysokość odsetek, jakie mogą otrzymać kredytobiorcy CHF, dlatego jest to tak ważne zagadnienie dla frankowiczów z Lublina i całej Polski.

Stwierdzenie nieważności umowy – rozliczenie frankowiczów z bankiem

Już 7 grudnia TSUE wypowie się także w kontekście tego, jak powinno wyglądać rozliczenie frankowiczów z bankiem, jeśli umowa kredytu frankowego zostanie uznana za nieważną. Jeśli masz kredyt frankowy lub go spłaciłeś i z niecierpliwością czekasz na to, co w sprawie frankowiczów zdecyduje TSUE, zostań z nami. Na bieżąco będziemy komentować orzeczenie TSUE C-140/22 i to, jak wpłynie ono zarówno na sytuację kredytobiorców, jak i na banki. Jeśli wciąż się wahasz, czy skierować roszczenia przeciwko bankowi, skontaktuj się z ekspertami z Kancelarii Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy. Analiza sprawy zawsze jest bezpłatna, a może rozwiać Twoje wątpliwości i zmotywować Cię do działania.

Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy kredyt CHF