fbpx

Czy ugody z bankiem w ogóle mogą być korzystne dla frankowiczów? Co do zasady powinny i taki właśnie jest zamysł nowych ugód, które miałyby rozwiązać zatory w sądach związane ze sprawami kredytobiorców frankowych. O korzystniejszych ugodach dla frankowiczów mówi chociażby dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony konsumenta.

Według danych pod koniec 2023 roku w sądach było ok. 180 tysięcy spraw frankowych. Niektórzy latami czekają na wyznaczenie pierwszej rozprawy, a największe zatory są w sądach warszawskich – wydziale frankowym i sądzie praskim. Z końcem ubiegłego roku te dwie instytucje miały w obsłudze aż 55 tysięcy spraw. Pomysły Ministerstwa Sprawiedliwości na rozładowanie tej sytuacji to m.in.

  • Cyfryzacja akt.
  • Baza z zagadnieniami i orzeczeniami m.in. TSUE.
  • Szkolenia dla sędziów.
  • Ugody z bankiem – korzystniejsze niż te początkowo proponowane przez instytucje finansowe.

 

Ze wszystkich spraw frankowych MS chce też oddzielić powództwa banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej już wiemy, że takie banki nie mogą żądać od frankowiczów nic ponad zwrot udzielonego kapitału.

Ugody frankowiczów z bankiem 2024

Dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska powiedziała w wywiadzie udzielonym dla prawo.pl, że jedynym formalnym podejściem do rozwiązania problemu kredytów frankowych było przedstawienie pomysłu ugód przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Oczywistym jest, że aby ugody miały sens i chciały być zawierane przez frankowiczów, powinny zostać dostosowane do aktualnych realiów i wymogów prawnych. Przez ostatni czas orzecznictwo TSUE doprecyzowało newralgiczne kwestie dla frankowiczów. Część kredytobiorców chciałaby jak najszybciej uwolnić się od problemu kredytu frankowego. Jednak bank musi zaproponować ugody na tyle atrakcyjne, aby klienci byli zainteresowani ich przyjęciem. Zwłaszcza że frankowicze wygrywają blisko 98% spraw. Póki co argumentem przemawiającym za zawieraniem ugód jest czas. Procesy sądowe wiążą się z nie tylko z dłuższym czasem zakończenia sporów, ale także dużymi kosztami, na które składają się:

  • Opłaty sądowe
  • Obsługa prawna.
  • Odsetki ustawowe za opóźnienie.
Temida sprawiedliwość sąd Kancelaria Nowak i Wspólnicy Lublin

Według dr Wiewiórowskiej banki powinny dokładnie rozważyć, jakie ponoszą koszty i czy im się to opłaca pod kątem ekonomicznym. Liczne procesy sądowe paraliżują pracę sądów, które są przeładowane sprawami dotyczącymi kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego. Zdaniem ekspertów z Ministerstwa Sprawiedlwości banki mogłyby oferować kredytobiorcom frankowym dobrowolne usuwanie z umów klauzul abuzywnych, jednak te decyzje leżą już po stronie instytucji finansowych, którym mimo licznych przegranych spraw z frankowiczami, wciąż doskonale się powodzi. Dotąd banki zawarły z osobami posiadającymi kredyt frankowy ok. 87 tysięcy ugód (dane podane przez Związek Banków Polskich).

Czy w 2024 r. banki zaproponują lepsze ugody?

Banki zamiast zmienić warunki ugody na korzystniejsze i realne do zaakceptowania przez frankowiczów, zwiększają rezerwy. Aktualnie banki propagują ideę konwersji umów kredytowych denominowanych we frankach szwajcarskich na umowy oprocentowane w złotych. Obliczane są na zasadzie stawki WIBOR oraz marża, tak jakby były one zaciągnięte w tej walucie od samego początku. Wyjątkiem miał być PEKAO z programem „bezpieczna ugoda 2%”, ale jak wygląda rzeczywistość? Program Pekao S.A. opiera się na konwersji kredytów we frankach szwajcarskich, zakładając, że były one pierwotnie oprocentowane stawką 2%, bez dodatkowej marży. Klient ma następnie możliwość spłaty pozostałej kwoty zobowiązania przez 5 lat, również przy tej samej stawce. Co w tej kwestii mówią eksperci?

Jedni entuzjastycznie wyrażają się na ich temat, wskazując, że nawet osoby, które już spłaciły swoje kredyty, mają szansę na taką ugody. Inni są natomiast sceptyczni, zauważając, że proponowane ugody nie spełniają oczekiwań, a dodatkowo przypominają, że dla klientów nadal opłacalne może być skierowanie sprawy do sądu. Zwłaszcza po korzystnych orzeczeniach TSUE dotyczących odsetek ustawowych za opóźnienie.

eksperci Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy Lublin

Unieważnienie kredytu lepsze od ugody?

Jeśli jesteś frankowiczem i otrzymałeś propozycję ugody od banku, warto ją skonsultować z ekspertem. W wielu przypadkach proces sądowy może przynieść większe korzyści. Ponadto unieważnienie kredytu może być postrzegane jako bardziej sprawiedliwe rozwiązanie, ponieważ wskazuje na nielegalność lub nieetyczność pewnych praktyk bankowych. Ugoda jest tak naprawdę zawarciem kolejnej umowy z bankiem, a jednocześnie przyznaniem, że zawarta umowa frankowa była ważna. Nie rozwiązuje ostatecznie problemu frankowiczów, w przeciwieństwie to unieważnienia kredytu. Eksperci z Kancelarii Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy z Lublina bezpłatnie analizują umowy kredytowe pod kątem obecności klauzul abuzywnych. Skontaktuj się z nami i sprawdź, czy możemy Ci pomóc uwolnić się od toksycznego zobowiązania.