fbpx

Czy ugody z bankiem, które są oferowane frankowiczom, to korzystne rozwiązanie? Z analiz ekspertów wynika, że dużo większe korzyści finansowe można uzyskać, kierując sprawę na drogę postępowania sądowego. Jednak są frankowicze, którzy dali się skusić na szybsze zakończenie sporu z bankiem poprzez podpisanie ugody. Zazwyczaj ugoda zamyka drogę do dalszych roszczeń kredytobiorców, jednak czy są sytuacje, gdy ugodę bankiem można podważyć?

Osoby posiadające kredyty indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego, które polubownie rozwiązały spór z bankiem między 2021 a 2022 rokiem, mogą być zawiedzone, obserwując jak dzisiaj kończą się sprawy frankowiczów. W tamtym okresie warunki proponowane przez banki były zazwyczaj niekorzystne. Ponadto rzadko podlegały negocjacjom. Niektórzy kredytobiorcy podejrzliwie podchodzili do rozmów z bankiem i zwlekali z decyzją o ugodzie. Teraz mogą uważać to za mądre posunięcie. Uniknęli potencjalnie niekorzystnej zamiany kredytu frankowego na kredyt złotowy na niesatysfakcjonujących warunkach.

ugoda z bankiem kredyt frankowy Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy

Frankowicze ugoda z bankiem 2024 r.

Obecnie osoby mające kredyty we frankach szwajcarskich i zastanawiające się nad zawarciem ugody z bankiem mają znacznie lepszą pozycję do negocjacji niż na początku 2022 roku. Wszystko dzięki korzystnym orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po pierwsze teraz frankowicze wiedzą, że bank nie może pobierać opłat za korzystanie z kapitału. Wcześniej było to jednym z powodów, dla których wielu kredytobiorców zwlekało z podjęciem kroków prawnych w kierunku stwierdzenia nieważności umowy kredytu CHF. Po drugie kredytobiorcy są coraz bardziej świadomi ryzyka związanego ze zmienną stopą oprocentowania. Dzięki temu znają konsekwencje finansowe związane z zamianą kredytu frankowego na kredyt złotowy. Co więcej, frankowicze, którzy podpisali ugody, nie są zadowoleni z faktu, że banki widząc niewielkie zainteresowanie ugodami, zmieniły ich warunki na bardziej korzystne. Kredytobiorcy czują się oszukani, a niektórzy zastanawiają się, czy mają możliwość kwestionowania swojej ugody. Z poczucia niesprawiedliwości chcieliby podważyć ugodę, jednak czy taka próba ma sens? Akceptacja ugody oznacza rezygnację z wszelkich roszczeń sądowych, w tym tych związanych z ewentualną nieważnością pierwotnej umowy.

Czy frankowicze mogą podważyć ugodę z bankiem?

Czy ugody frankowe można unieważnić? To trudne zadanie, a możliwość zakwestionowania ugody zależy od kontekstu, w jakim została zawarta. Największe szanse na sukces przed sądem mają ci kredytobiorcy, którzy skorzystali z zamiany kredytu frankowego na złotowy we wczesnym etapie programu bez wsparcia doświadczonego prawnika. Aby unieważnić umowę frankową, kredytobiorca musi skierować sprawę do sądu i ubiegać się o uznanie ugody za nieważną. Jeśli kredytobiorcy zdołają udowodnić swoje racje, będą mogli kontynuować postępowanie, dążąc do stwierdzenia nieważności pierwotnej umowy, czyli umowy kredytu frankowego. Szanse na korzystny wynik takiego procesu wzrastają w trzech przypadkach:

 

  1. Bank nie poinformował frankowiczów o konsekwencjach zawarcia ugody i uznania umowy za ważną.
  2. Kredytobiorcy nie zostali powiadomieni przez bank o możliwości złożenia pozwu oraz o konsekwencjach takiego kroku.
  3. Bank nie przeprowadził porównania ugody z możliwością stwierdzenia nieważności umowy, co uniemożliwiło kredytobiorcy podjęcie decyzji opartej na obiektywnych danych.

W tej skomplikowanej sytuacji nieocenionym wsparciem dla frankowiczów jest skorzystanie z doświadczenia eksperta.

 

prawnik Kancelaria Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy

Instytucje finansowe znacznie częściej dokonywały tego typu błędów we wczesnych formach ugód. Z upływem czasu banki stawały się bardziej biegłe w ich sporządzaniu i zaczęły bardziej precyzyjnie traktować kwestie związane z obowiązkiem informacyjnym. Klient, który aktualnie rozważa możliwość zawarcia ugody z bankiem, powinien dobrze przemyśleć ten krok, gdyż podjęta decyzja prawdopodobnie okaże się trudna do odwrócenia. Istnieje niewiele powodów, dla których osoby z zobowiązaniami we frankach szwajcarskich mogłyby być zainteresowane zawarciem ugody z instytucją bankową. Pomimo że kredytodawcy przedstawiają te ugody jako szybkie i ekonomiczne rozwiązanie, faktem jest, że akceptując je, kredytobiorca wyraża zgodę na ważność swojej umowy kredytowej we frankach. A to niestety oznacza rezygnację z korzyści płynących z drogi sądowej. Jeśli masz kredyt we frankach i bank proponuje Ci ugodę, skontaktuj się z ekspertami z Kancelarii Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy z Lublina. Bezpłatnie przeanalizują umowę kredytu i propozycję ugody i przedstawią Ci możliwości zakończenia sporu z bankiem.