fbpx

Co dzieje się po unieważnieniu umowy kredytowej w CHF? Frankowicze, czyli osoby posiadające kredyty we frankach szwajcarskich, od lat borykają się z problemem nieprzewidywalnych i czasem drastycznych skoków kursu walutowego. Wielu z nich podjęło trudną walkę o unieważnienie kredytu z bankiem. Po uzyskaniu korzystnego wyroku sądowego stwierdzającego nieważność umowy, frankowicze stają przed koniecznością właściwego rozliczenia z instytucją finansową. Jednak często nie wiedzą, jak dokładnie wyglądają wszystkie formalności związane z wygraną sprawą frankową i gdzie można je załatwić. W niniejszym artykule omówimy obowiązkowe kroki do podjęcia z racji na unieważnienie kredytu w CHF.

Korzystny wyrok – jak uniknąć dalszych spłat?

Po długiej i często żmudnej batalii sądowej frankowicze mogą otrzymać korzystny wyrok stwierdzający unieważnienie kredytu. To jednak dopiero początek drogi do uzyskania rozliczenia z bankiem. Na początek warto podkreślić, że po stwierdzeniu przez sąd II instancji nieważności umowy kredytowej we frankach szwajcarskich wyrok ten staje się prawomocny od razu. Kredytobiorcy, po początkowej radości z dobrej wiadomości, często zadają sobie pytanie: Co teraz?”.

Po długiej i często żmudnej batalii sądowej frankowicz może otrzymać korzystny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytowej.

Eksperci z Kancelarii Radców Prawnych z Lublina, specjalizujący się w kredytach frankowych, tłumaczą: od dnia, gdy wyrok sądu odwoławczego staje się ważny, kredytobiorcy nie są już zobowiązani do spłaty rat kredytowych. Jeśli nie ma decyzji sądowej o wstrzymaniu płatności, konieczne jest zaprzestanie dalszych spłat. Można to zrobić poprzez anulowanie stałych zleceń płatności lub automatycznych obciążeń rachunku przez kredytodawcę.

Rozliczenie pomiędzy kredytobiorcą a bankiem – jak przyspieszyć ten proces?

Bank, który przegrał sprawę frankową, jest zobowiązany do zwrotu wszystkich wpłat, jakich dokonał klient w ramach obowiązującej umowy o kredyt we frankach szwajcarskich. Kredytodawca musi zwrócić frankowiczowi wszystkie wpłacone raty kapitałowo-odsetkowe. Następnie kredytobiorca zobowiązany jest spłacić wysokość kapitału, który niegdyś udzielony został mu przez bank. Warto jednak w całym tym procesie skorzystać z oświadczenia o potrąceniu, który zdeterminuje instytucję finansową do przyspieszenia całej tej procedury.

Bank, który przegrał sprawę frankową, jest zobowiązany do zwrotu wszystkich wpłat, jakich dokonał klient w ramach obowiązującej umowy o kredyt CHF.

Bank opóźnia rozliczenie z frankowiczami

Co robić, gdy bank opóźnia zwrot środków pomimo unieważnienia kredytu frankowego? Frankowicze, którzy odnieśli sukces w sporze z instytucją finansową, mają prawo do zwrotu należnych im świadczeń, co nie budzi żadnych wątpliwości. W sytuacji, gdy bank nie przestrzega postanowień wyroku sądu i nie zwraca frankowiczowi należności, ten może zdecydować się skierować sprawę do komornika. Aby to uczynić, konieczne jest uzyskanie wyroku z tzw. klauzulą wykonalności, która stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji. Na szczęście w większości przypadków banki respektują sądowe nakazy. Albowiem zdają sobie sprawę, że zaniechanie zwrotu należności może prowadzić do ich kolejnych strat finansowych.

Unieważnienie kredytu – wykreślenie hipoteki

W jaki sposób uzyskać wypis z hipoteki, gdy nastąpiło unieważnienie kredytu CHF? Usunięcie hipoteki wymaga złożenia wniosku o wydanie tzw. listu mazalnego oraz wniosku do sądu rejestrowego o wykreślenie hipoteki. Dlaczego trzeba to robić? Po wydaniu orzeczenia przez sąd, który unieważnia umowę kredytu we frankach, niestety nie następuje automatyczna aktualizacja księgi wieczystej. Co sprowadza się do tego, że hipoteka pozostaje nadal zarejestrowana. Dlatego konieczne jest złożenie przez klienta banku w sądzie rejestrowym wniosku o wykreślenie hipoteki oraz pokrycie stosownych opłat, w czym mogą pomóc kancelarie frankowe.

Po złożeniu wniosku bank powinien dostarczyć wcześniej wspomniany list mazalny. W niektórych przypadkach bank może jednak odmówić wydania listu mazalnego, gdyż może planować skierowanie sprawy do Sądu Najwyższego. W takiej sytuacji kredytobiorca musi uzyskać zaświadczenie z sądu o prawomocnym charakterze wyroku. Na szczęście w większości przypadków sądy uznają kopię wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności za wystarczający do wykreślenia hipoteki.

Unieważnienie kredytu daje nadzieję na sprawiedliwe rozliczenie z bankiem. Proces ten po prawomocnym wyroku wymaga jednak starannego działania oraz wsparcia doświadczonych prawników.

Aktualizacja w BIK po unieważnienie kredytu CHF

Kredytodawcy zobowiązani są przekazywać wszelkie dane dotyczące zadłużenia do Biura Informacji Kredytowej. Po unieważnieniu umowy kredytu CHF należy zadbać o aktualizację informacji w BIK, aby uniknąć problemów z przyszłymi zobowiązaniami kredytowymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami bank musi przekazać te informacje w ciągu 7 dni. Następnie rejestracja w Biurze Informacji Kredytowej zostanie zaktualizowana w ciągu kolejnych 7 dni od otrzymania danych przez BIK. Jest to istotne dla klienta banku, ponieważ jego przyszła zdolność kredytowa zależy od wpisów w BIK.

Kredyt frankowy Lublin – pomoc frankowiczom po unieważnieniu kredytu

Umowa kredytowa we frankach szwajcarskich wciąż jest męczącym obciążeniem dla wielu osób. Jednakże unieważnienie kredytu daje nadzieję na sprawiedliwe rozliczenie z bankiem. Proces ten po prawomocnym wyroku wymaga jednak starannego działania oraz wsparcia doświadczonych prawników. Eksperci z Kancelarii Radców Prawnych Nowak i Wspólnicy z Lublina oferują profesjonalną pomoc w uwolnieniu się od nieuczciwego kredytu frankowego oraz dbają o prawidłowe rozliczenie z bankiem po prawomocnym wyroku. Zapraszamy do kontaktu z nami – jesteśmy tu, by wspierać frankowiczów z Lublina i całej wschodniej Polski w tym trudnym procesie.