fbpx

Czy frankowicze mają możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu? Kredytobiorcy zobowiązani do spłaty kredytu CHF nie muszą oczekiwać na zakończenie procesu już w trakcie postępowania sądowego mogą zaprzestać regulowania rat. Zawieszenie płatności rat kredytu frankowego dotyczy tych klientów banku, którzy starają się o unieważnienie umowy kredytowej. Czy jesteś jednym z frankowiczów zastanawiających się nad wstrzymaniem płatności rat kredytu we frankach? Nasi eksperci z Kancelarii Nowak, Dyś i Wspólnicy w Lublinie mogą udzielić Ci wsparcia. Poznaj więcej szczegółów na temat tego procesu i dowiedz się, jak zawieszenie płatności rat niesie pomoc frankowiczom.

Zabezpieczenie roszczenia frankowicza

Kiedy możliwe jest zastosowanie zawieszenia płatności rat kredytu frankowego? Aby taka sytuacja mogła zaistnieć, konieczne jest złożenie do sądu stosownego wniosku o udzielenie zabezpieczenia kredytu. Celem postępowania zabezpieczającego jest zapewnienie wierzycielowi tymczasowej ochrony prawnej. W przypadku frankowiczów oznacza to wstrzymanie płatności rat kredytu, zapewniając im finansowe bezpieczeństwo podczas trwania procesu. Wniosek o zabezpieczenie kredytu frankowego można złożyć zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w trakcie jego trwania.

Zawieszenie płatności rat – do którego sądu należy się udać?

Na mocy artykułu 734 Kodeksu postępowania cywilnego do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, który zajmuje się sprawą frankową w pierwszej instancji. Jeśli nie jest możliwe ustalenie takiego sądu, właściwy jest sąd, w którym ma być wykonane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. W przypadku braku takiej podstawy lub sytuacji, gdy postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ma być wykonane w okręgach różnych sądów, właściwym sądem jest sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożony w trakcie procesu rozpatruje sąd, który prowadzi postępowanie. Dzieje się tak z wyjątkiem sytuacji, gdy sądem właściwym jest Sąd Najwyższy. W takim przypadku o zabezpieczeniu decyduje sąd pierwszej instancji.

Wniosek o zabezpieczenie kredytu frankowego można złożyć zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w trakcie jego trwania.

Czy wniosek o zawieszenie płatności rat coś kosztuje?

Jeśli wniosek jest składany wraz z pozwem frankowym, kredytobiorca nie ponosi dodatkowej opłaty. W innym przypadku, gdy wniosek o zabezpieczenie jest składany później, konieczne jest uiszczenie opłaty stałej w wysokości 100 zł na rachunek sądu, w którym prowadzone jest postępowanie. W Lublinie kredytobiorcy mogą liczyć na wsparcie kancelarii frankowej Nowak, Dyś i Wspólnicy, aby jak najlepiej i najefektywniej przeprowadzić procedurę zawieszenia spłaty swojego kredytu frankowego.

Zawieszenie płatności rat – czy spłata kapitału jest wymagana?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie C-287/22 wskazuje na możliwość zawieszenia płatności rat, jeśli kredytobiorca udowodnił wykonanie świadczeń zbliżonych do kapitału udostępnionego mu przez bank. Oznacza to, że zawieszenie płatności rat na czas trwania postępowania unieważnienia kredytu frankowego jest prawdopodobne, ale tylko w przypadkach, gdy kapitał został już spłacony.

Celem postępowania zabezpieczającego jest zapewnienie wierzycielowi tymczasowej ochrony prawnej.

Jak długo frankowicze czekają na zabezpieczenie kredytu frankowego?

Sąd zobowiązany jest do rozpatrzenia wniosku bezzwłocznie. Powinno to nastąpić nie później niż w terminie tygodnia od jego wpływu do sądu. Praktyka pokazuje jednak, że czas oczekiwania wynosi około miesiąca, a czasem nawet więcej. Zwłaszcza w przypadku przeciążonych sprawami frankowymi sądów w Warszawie. Kancelaria Nowak, Dyś i Wspólnicy oferuje swoje wsparcie również w procesie oczekiwania kredytobiorcy na zabezpieczenie jego kredytu frankowego.

Zawieszenie płatności rat kredytu frankowego – podsumowanie

Zawieszenie płatności rat kredytu CHF stanowi skuteczne zabezpieczenie dla frankowiczów, gdyż pozwala kredytobiorcom uniknąć płatności rat w trakcie toczącego się postępowania o unieważnienie ich umowy kredytowej. Co więcej, dzięki postanowieniu o zabezpieczeniu kredytu frankowego bank jest zobowiązany do nieprzekazywania informacji do Biura Informacji Kredytowej dotyczących braku spłaty rat kredytu. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii frankowej z Lublina, której eksperci znajdą najbardziej korzystną dla kredytobiorcy strategię działania. Skorzystaj już dziś z bezpłatnej analizy umowy i sprawdź, jak możemy Ci pomóc.